Projectomschrijving

Van alle verpleeghuisbewoners heeft de helft apathie. Het leidt tot snellere cognitieve achteruitgang en groter risico op overlijden. In de praktijk ontbreken voor naasten en professionals handvatten voor het omgaan met apathie bij bewoners met dementie. Die handvatten zijn binnen dit project ontwikkeld, getest en verbeterd. De inhoud en vormgeving van de psychosociale interventie SABA (Samen in Actie bij Apathie) is samen met naasten en professionals bepaald. SABA bestaat uit materialen voor: 1) (psycho-)educatie het opmerken en onderzoeken van apathie 3) het gezamenlijk onderbreken van apathie 4) de lancering en implementatie van SABA in zorgorganisaties. Eerste ervaringen laten zien dat met de inzet van SABA door naasten en professionals samen, apathie bij de bewoner tijdelijk onderbroken kan worden. Vanaf maart 2022 is SABA beschikbaar via www.ukonnetwerk.nl/tools/saba. Het project draagt bij aan Memorabel thema 3.2, 4.2, 4.5 en 4.6.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website