Projectomschrijving

Dit project bouwde voort op het eerdere Europese RHAPSODY-project. Daarin was op basis van een uitgebreide behoeftepeiling onder mantelzorgers van jonge mensen met dementie een e-learningprogramma ontwikkeld voor mantelzorgers in het Frans, Duits, Engels en Portugees. De positieve evaluatie hiervan leidde tot de ontwikkeling van de Nederlandse variant binnen dit project. De inhoud is aangepast voor de Nederlandse mantelzorger, waaronder teksten en videomateriaal over de medische achtergrond, impact op de mantelzorger, mogelijke oplossingen en tips rondom praktische vraagstukken. Ook is een hoofdstuk ontwikkeld specifiek over beschikbare zorg en ondersteuning in Nederland. De Nederlandse versie van het programma heet ‘’Online training dementie op jonge leeftijd’’ en is ingebed op het platform Dementie.nl van Alzheimer Nederland. De evaluatie laat zien dat de training goed aansluit bij de behoeften van mantelzorgers en positief is bevonden in termen van toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid. De interventie is gratis toegankelijk via: https://www.dementie.nl/training-dementie-op-jonge-leeftijd.

Medefinancierder: Alzheimer Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website