Projectomschrijving

Zorgverleners in de regio Midden-Holland horen van mensen met dementie en naasten terug dat zij in de eerste periode na de diagnose een passend ondersteuningsaanbod hebben gemist. Het aanbod is nog te veel gericht op de beperkingen die de dementie met zich meebrengt. Er wordt weinig aandacht gegeven aan de manier waarop zij hun leven op de door hen gewenste manier kunnen voortzetten, het aanpassingsvermogen van mensen met dementie én hun behoefte om op een waardige manier deel uit te blijven maken van de maatschappij. Ook in nationaal en internationaal onderzoek komt dit naar voren.

In dit project wil de regio een ondersteuningsaanbod samenstellen dat goed aansluit bij de eerste periode na de diagnose. Dit aanbod zal in een model worden gegoten dat gebaseerd is op zowel de behoeftes en de ervaringen van mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners in de regio als op kennis uit de wetenschappelijke literatuur. De uitkomsten bieden ook handvatten voor andere regio’s in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website