Projectomschrijving

Voorafgaand aan de subsidieronde adviseerden we onderzoekers over het betrekken van ervaringsdeskundigen. Nadat de onderzoeksvoorstellen waren ingediend, hebben we de onderzoeken laten beoordelen op relevantie. Dat deden we via 17 groepsgesprekken met mensen met dementie of mantelzorgers. De onderzoeksvoorstellen waarvan de resultaten pas over vele jaren toegepast kunnen worden, werden online beoordeeld.

Commissie

Welke onderzoeken subsidie krijgen, werd besloten in de zogenaamde ‘programmacommissie’. We wierven 5 mantelzorgers en twee mensen met dementie voor deze commissie. Met de uitkomsten van de focusgroepen en online beoordelingen in de hand. Hadden zij een grote stem in de toekenning van subsidies.

Toolkit

De ontwikkelde toolkit voor onderzoekers helpt hen om ervaringsdeskundigen te betrekken in het onderzoek. Deze bestaat uit artikelen die antwoord geven op de vragen rondom het; Waarom, Wanneer, Hoe en Wat van patiëntenparticipatie. En bevat daarnaast 8 ervaringsverhalen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website