Projectomschrijving

Introductie

Sociotherapeutische Leefmilieus in verpleeghuizen zijn leefomgevingen die speciaal zijn afgestemd op de behoeften en zorgvragen van groepen bewoners. Elk leefmilieu heeft eigen accenten, zoals inrichting, invulling van activiteitenaanbod en wijze van bejegening. Hierdoor wordt per leefmilieu aangesloten bij de behoefte van de bewoners met als doel een positieve invloed op de kwaliteit van leven. Uit eerder onderzoek bleek dat er meer aandacht nodig is voor de inrichting van de fysieke omgeving in verpleeghuizen.

Resultaten

Om zorgteams hier handvatten voor te bieden ontwikkelden we het programma ‘Bij Ons’ dat bestaat uit:

  1. Een e-learning voor zorgteams en naasten
  2. Een vragenlijst om de woonomgeving en de wensen en behoeften van bewoners in kaart te brengen
  3. De ‘Bij Ons Box’, een toolbox voor elke woongroep
  4. Twee workshops waarin naasten en zorgteams onder begeleiding van ontwerpers de dialoog met elkaar aangaan
  5. ‘Bij Ons Sessies’ met bewoners waarin ze betrokken worden bij concrete keuzes voor het herinrichten van de woongroep met behulp van de ‘Bij Ons Box’

We evalueerden de toepassing van Bij Ons in Sociotherapeutische leefmilieus. Daarna ontwikkelden we een handleiding voor Bij Ons voor andere verpleeghuizen. Deze handleiding is via UKON (Radboudumc) kosteloos de downloaden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website