Projectomschrijving

SocioTherapeutische Leefmilieus (STL’s) is een werkwijze waarin leefomgevingen specifiek worden afgestemd op de behoeften en zorgvragen van groepen bewoners in een verpleeghuis. Uit het LIVE-onderzoek blijkt dat het een veelbelovende methode is die ten goede kan komen aan bewoners en aan de werktevredenheid van medewerkers. Verbetering bleek mogelijk van een leefmilieu-specifiek activiteitenaanbod, sfeer en huiselijkheid, het proces van plaatsing van bewoners en informatievoorziening en scholing voor verschillende gebruikers. Het onderzoek heeft geresulteerd in diverse activiteiten en producten ter optimalisatie van de methodiek en de implementatie en borging.

Deze resultaten zijn van belang voor bewoners, mantelzorgers, professionals, beleidsmakers en onderzoekers en sluiten aan bij themaprioriteiten 3.1 en 4.2 van Memorabel: STL’s zijn een veelbelovende methode om persoonsgerichte zorg te verlenen en een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van kwaliteit van leven. Onderzoek naar effecten van STL’s op kwaliteit van leven en tevredenheid van diverse betrokkenen is wenselijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website