Projectomschrijving

Binnen het programma Memorabel financiert ZonMw wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontstaan van dementie, diagnostiek, behandeling, preventie en verbetering van dementiezorg. Van belang is dat resultaten en ervaringen uit het onderzoek verder verspreid worden en leiden tot vervolgonderzoek en/of veranderingen in de praktijk. Het doel van dit project was om belangrijke ontwikkelingen in het dementieveld en kansrijke projectopbrengsten uit Memorabel te signaleren en adviezen te geven voor optimale kennisbenutting. Hiertoe hebben vier onderzoekers hun collega-projectleiders geïnterviewd en is gesproken met een groep vertegenwoordigers uit de praktijk, onder andere zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van overheid en zorgverzekeraars. Dit heeft geleid tot adviezen ten aanzien van kansrijke projecten en suggesties voor projecten die voor een VIMP in aanmerking kunnen komen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website