Projectomschrijving

Het Hospital at Home (H@H) zorgprogramma biedt ziekenhuiszorg thuis aan kwetsbare ouderen. Deze zorg is mogelijk als er een indicatie voor acute, klinische ziekenhuiszorg bestaat en de oudere en diens naasten er de voorkeur aan geven deze ziekenhuiszorg thuis te ontvangen. Hiermee komt het H@H zorgprogramma tegemoet aan het feit dat iedere inwoner van Nederland, dus ook mensen met dementie, de acute zorg krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft. Uit eerder onderzoek blijkt dat het H@H zorgprogramma een betere kwaliteit van zorg oplevert en tot meer tevredenheid van patiënten en tot minder mantelzorgbelasting leidt. Het doel van dit project is om het programma verder te implementeren. Dit gebeurt onder andere met een website, informatievideo en film voor zorgprofessionals en voorlichtingsmateriaal zoals een implementatieplan en een financieel plan voor regio’s die het H@H zorgprogramma overwegen over te nemen en materiaal voor patiënten en hun naasten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website