Projectomschrijving

Moeilijk hanteerbaar gedrag komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd, met gevolgen voor het welzijn van de persoon met dementie en de werkbelasting van zorgteams. In dit project werd het effect van een interventie gericht op de behandeling van moeilijk hanteerbaar gedrag onderzocht. Er werd geen afname van moeilijk hanteerbaar gedrag, medicatiegebruik en werkbelasting gevonden.
Agitatie/agressie en apathie kwamen het meest voor, 67% gebruikte psychofarmaca, waarvan 35% antidepressiva. Zorgmedewerkers hadden bij aanvang een laag risico op burnout en waren tevreden met hun werk(-druk), waardoor er mogelijk weinig ruimte voor verbetering was. Er werd overlap ervaren tussen de huidige werkwijze en de interventie, mogelijk werd er al methodisch gewerkt. Het implementeren van interventies is complex en afhankelijk van veel factoren, waardoor interventies vaak niet volledig uitgevoerd worden zoals bedoeld. Ook in deze studie was de implementatie niet optimaal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website