Projectomschrijving

Aanleiding

De gedragsvariant van frontotemporale dementie (FTD) wordt gekenmerkt door veranderingen in gedrag. Deze vorm van dementie komt vooral voor bij jonge mensen en is na alzheimer en vasculaire dementie de meest voorkomende vorm van dementie binnen deze groep. Driekwart van de mensen met de gedragsvariant van FTD die zijn opgenomen in een verpleeghuis vertonen ontremd gedrag. Dit heeft niet alleen een negatief effect op het welbevinden van degene met dementie, maar vormt vaak ook een grote belasting voor de omgeving.

Resultaten

In dit project is de methode 'Focussen voor de aanpak van ontremd gedrag bij de gedragsvariant van frontotemporale dementie' doorontwikkeld en geëvalueerd op aspecten als haalbaarheid en gebruikersgemak. Een resultaat is dat we nu beter begrijpen hoe ontremd gedrag bij FTD ontstaat en waarom de methode werkt. Deze inzichten zijn vertaald naar een handboek en een bijbehorende training. Samen met een implementatiewijzer zijn deze onderdelen ondergebracht in een ondersteuningspakket waarmee zorgorganisaties die werken met de doelgroep aan de slag kunnen. Dit onderzoek laat zien dat de methodiek goed inpasbaar is in de werkwijze zoals deze al bestaat voor de aanpak van probleemgedrag in het verpleeghuis. Medewerkers die de methode hebben gebruikt ervaren dat zij door de methode meer grip hebben op het gedrag. Daarnaast ervaren zij dat de methode een positief effect heeft op het welbevinden van de persoon met de gedragsvariant van FTD.

Het functieprogramma is beschikbaar via de UKON Academy voor zorginstellingen die aangesloten zijn bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) of het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. De methode is een vast onderdeel in het curriculum.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website