Projectomschrijving

Bijna alle oudere verpleeghuisbewoners met dementie laten probleemgedrag zien, al dan niet voor een bepaalde periode. Dit probleemgedrag heeft een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven van ouderen met dementie en hun omgeving en is de belangrijkste reden voor opname in een verpleeghuis. In de praktijk is er behoefte aan nieuwe wegen om probleemgedrag te verminderen. Meerdere onderzoeken laten zien dat bij ouderen een lage, in plaats van een hoge bloeddruk geassocieerd is met probleemgedrag. Dat roept vragen op over de wenselijkheid van het gebruik van bloeddrukverlagende medicatie bij ouderen met dementie.

Doel

In dit project onderzochten wij of het geleidelijk verhogen van de bloeddruk door het verminderen van bloeddrukverlagende medicatie minder probleemgedrag en een betere kwaliteit van leven geeft bij verpleeghuisbewoners met dementie.

Werkwijze

Tussen december 2018 en mei 2021 werden 205 ouderen (mediane leeftijd 86 jaar; 79,5% vrouw) met dementie de bloeddrukverlagers ofwel afgebouwd ofwel gecontinueerd.

Resultaten

Hoewel de bloeddruk in de afbouwgroep significant was gestegen, bleek dat er in dezelfde periode geen verschil was in de verandering in onbegrepen gedrag of levenskwaliteit. Tegelijkertijd bleek gedurende de gehele studieperiode het risico om een ernstig ongewenst effect te ondervinden, zoals bijvoorbeeld overlijden, ruim 1,5 keer groter in de afbouwgroep. Deze resultaten laten zien dat het afbouwen van bloeddrukverlagers bij verpleeghuisbewoners met dementie, geen effect heeft op onbegrepen gedrag of levenskwaliteit, en zeker niet zonder risico is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website