Projectomschrijving

DementieNet biedt antwoord op knelpunten in de praktijk: versnippering van zorg, toenemende kosten en het gebrek aan sterke netwerken om mensen met dementie langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dit gebeurt door zorgverleners vanuit medische, zorg- en welzijnsdisciplines (onder andere huisarts, wijkverpleegkundige, casemanager, buurtzorg, sociale wijkteams) te verbinden in wijknetwerken die samen de kwaliteit van dementiezorg lokaal willen verbeteren. De netwerken worden gedurende twee jaar vanuit DementieNet ondersteund. Inmiddels zijn al meer dan twintig netwerken gestart.

In dit project worden bestaande en nieuwe netwerken gevolgd en wordt onderzocht hoe de verspreiding en borging verloopt. Zo ontstaat een unieke verzameling van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over netwerkontwikkeling in de dementiezorg, en over doelmatige en persoonsgerichte zorginnovatie vanuit het Radboudumc Alzheimer Centrum. Deze resultaten kunnen direct worden benut in de dagelijkse praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website