Projectomschrijving

Dementie met Lewy lichaampjes (‘Lewy bodies’ in het Engels, DLB) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie. Het gaat gepaard met parkinsonisme, hallucinaties en wisselingen in functioneren. Er is veel variatie in het ziektebeeld en beloop. Ongeveer de helft van de DLB-patiënten heeft aan Alzheimer gerelateerde afwijkingen in de hersenen. In deze studie wordt onderzocht hoe dit DLB beïnvloedt. Met behulp van hersenvochtanalyse kunnen bijkomende Alzheimerafwijkingen al vroeg worden vastgesteld. Op basis hiervan wordt een groep DLB-patiënten ingedeeld in twee groepen, met en zonder Alzheimerafwijkingen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken wat betreft klinische verschijnselen, ziektebeloop en overlijden. Ook wordt gekeken naar verschillen op beeldvormend onderzoek, in hersenvochtsamenstelling en genetische variaties. Als bijkomende Alzheimerafwijkingen van invloed zijn op het beloop van DLB, heeft dit in de toekomst wellicht gevolgen voor de behandeling. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website