Projectomschrijving

Aanleiding

In ons dagelijkse taalgebruik spreken we vaak over dementie met krachtige beeldspraken: denk bijvoorbeeld aan “opgaan in de mist” of “in je hersenen verdwalen”. Deze metaforen geven richting aan ons denken: ze scheppen beelden die betekenissen overbrengen. Een goed wederzijds begrip is essentieel voor gezamenlijke besluitvorming. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen met dementie en hun naasten in hun alledaagse spreken en denken betekenis geven aan dementie. Dat is zeker van belang bij ouderen met wortels buiten Nederland. In deze groep wordt dementie onvoldoende gediagnosticeerd en behandeld. Factoren als taalproblemen en schaamtegevoelens dragen bij aan minder goede zorg voor deze populatie.

Doel en resultaten

In dit project identificeerden we metaforen waarmee mensen uit verschillende culturele groepen over dementie denken en spreken. We spraken met mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners en ontwikkelden op basis van die interviews een gesprekshulp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website