Projectomschrijving

Doel is het meten van effect en doelmatigheid van het implementatieproject ‘De Mond Niet Vergeten!’ bij kwetsbare thuiswonende ouderen met dementie. Het project vindt plaats in 10 regio’s met een interventie- en controlegroep met daarin een huisartsenpraktijk, mondzorgpraktijk en thuiszorgorganisatie.

In de interventie is voor alle zorgverleners scholing. Zij nemen mondgezondheid op in hun screening en indien nodig wordt verwezen naar de mondzorgpraktijk. Voor ouderen en mantelzorgers is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om de bewustwording van het belang van een goede mondgezondheid te ondersteunen.

Door verbetering van dagelijkse mondhygiëne onder begeleiding van thuiszorg en mantelzorg; door screening en verwijzing; en door het bieden van professionele mondzorg in de praktijk of aan huis, hopen wij de mondgezondheid van thuiswonende ouderen met dementie te verbeteren. Dit effect wordt gemeten met tandplakmetingen en vragenlijsten bij de ouderen thuis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website