Projectomschrijving

Mensen met dementie die met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis zijn erg kwetsbaar. Het is voor deze mensen belangrijk dat hun zorgverleners alle informatie hebben. In project CODE Z is onderzocht hoe zorgverleners beter met elkaar kunnen samenwerken. In 2015 is met groepsdiscussies in kaart gebracht wat de belangrijkste knelpunten in deze samenwerking zijn. In 2016 is dat verder gestaafd met een onderzoek door NIVEL. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. heeft het voortouw genomen om werkafspraken te ontwikkelen om die knelpunten op te lossen. Daarbij staat de casemanager dementie centraal en is er ook aandacht voor digitale communicatie. In 2017 is het effect van deze werkafspraken gemeten door een nieuw onderzoek van NIVEL. Deze nameting is het slotstuk van project CODE Z. Uit de nameting bleek dat zorgverleners met de nieuwe werkafspraken beter op de hoogte waren van belangrijke informatie. Ook vonden ze de ervaren samenwerking verbeterd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website