Projectomschrijving

De ziekte van Alzheimer en Parkinson zijn veelvoorkomende oorzaken van dementie. Beide ziekten worden gekenmerkt door klontering van eiwitten en het afsterven van hersencellen. Omdat afgestorven hersencellen niet kunnen worden vervangen is het belangrijk zo vroeg mogelijk de diagnose te stellen. Op deze manier kunnen nieuwe behandelingen getest worden als de hersenschade beperkt is. Het is echter moeilijk om in de hersenen te kijken. Via een omweg kan wel een indruk van het hersen functioneren worden gekregen door het meten van eiwitten in hersenvocht en bloed, ook wel biomarkers genoemd. Er was echter grote variatie in de metingen van deze biomarkers tussen verschillende laboratoria in de wereld.

Het doel van BIOMARKAPD was het standaardiseren van de meting van biomarkers en ook om nieuwe biomarkers te valideren. Het onderzoek werd uitgevoerd met 53 partners uit 20 Europese landen en Canada. Vanuit Nederland deden het VU Medisch centrum, Radboudumc en Universiteit Maastricht mee.

Door het grote aantal deelnemers en de deelname van zeer veel landen, kon in de 3,5 jaar dat het project duurde veel werk verzet worden. De onderzoekers stelden richtlijnen op voor biomarkermetingen, vonden verklaringen voor de verschillen tussen laboratoria, ontwikkelden een definitie voor abnormale biomarkerwaarden, testten nieuwe methodes om biomarkers te meten en testten nieuwe biomarkers. Verder werd referentiemateriaal verzameld en een biobank voor toekomstig onderzoek opgericht.

De resultaten zijn gepubliceerd in meer dan 135 artikelen, waarvan 36 met medewerking van de Nederlandse partners in het project. Deze resultaten zullen de diagnose voor de ziekte van Alzheimer en Parkinson in de klinische praktijk nauwkeuriger maken. Ook zullen de resultaten helpen bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Met de opgestelde richtlijnen voor biomarkeronderzoek, het internationale netwerk van onderzoekers, het referentiemateriaal en de biobank, zal toekomstig onderzoek naar biomarkers makkelijker gaan. Om de kennis te gebruiken is een internationale stichting opgericht.

Bekijk de factsheet van dit project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website