Projectomschrijving

Bij Alzheimer wordt er heel vroeg in het ziekteproces te veel amyloïd-bèta eiwit gevormd in de hersenen. Voordat dit onder de microscoop zichtbaar wordt als een plaque, is het al giftig voor hersencellen. De hersenen bestaan uit zenuw- en gliacellen. Zenuwcellen communiceren via contactpunten, de synapsen. De gliacellen zorgen ervoor dat de communicatie via de synaps optimaal verloopt.

Werkwijze

In dit project wordt onderzocht hoe twee soorten gliacellen, de microglia en astrocyten, in het eerste stadium van de ziekte zijn aangedaan. Microglia, de immuuncellen van de hersenen, herkennen amyloïd-bèta als een gevaar. Er volgt een ontstekingsreactie om het eiwit onschadelijk te maken. Hier zijn ook de astrocyten bij betrokken. Het vermoeden is dat het samenspel van microglia en astrocyten tot de vernietiging van synapsen en uiteindelijk tot dementie leidt. Dit onderzoek biedt kansen voor het ontdekken van nieuwe aangrijpingspunten voor medicijnen, die in de vroege fase dementie kunnen remmen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website