Projectomschrijving

In 2015 werden de volgende mijlpalen gehaald in goede samenwerking met alle projectpartners tijdens maandelijkse telefonische besprekingen en enkele gezamenlijke bijeenkomsten:

  1. Elk land heeft een implementatienplan gemaakt voor het opzetten van Ontmoetingscentra. Deze was succesvol voorbereid door een initiatieggroep die bestond uit vertegenwoordigers voor zorg, welzijn, vrijwilligers en patienten organisaties. Dit implementatieplan omvatte informatie over relevante thema's, zoals criteria voor de doelgroep, de inhoud van het programma, eisen aan personeel en lokaties, financiering, samenwerkingsrelaties en een communicatieplan.
  2. Er zijn implementatiematerialen voor elk land gemaakt. De Nederlandstalige materialen zijn vertaald en elk land heeft eigen folders, een implementatiegids, een cursus voor personeel van Ontmoetingscentra en digitale informatie op een website over de Ontmoetingscentra.
  3. Er is een aangepaste training aan het personeel over Ontmoetingscentra gegeven in elk land, voordat het Ontmoetingscentrum werd geopend. Deze bestond uit vier dagen training en vijf halve dagen opfriscursus in elk land. Ook professionals van andere organisaties deden hieraan mee.
  4. Er is een ’train the trainer’ cursus ontwikkeld. Deze is bedoeld voor pioniers in andere regio's in de drie landen, die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Ontmoetingscentrum. Deze cursus is meerdere keren gegeven in de landen.
  5. Er is in elk land een Ontmoetingscentrum geopend en deelnemers zijn verwelkomd. In de drie partner landen, is een Ontmoetingscentrum van start gegaan na een voorbereiding van 8 (Italië) tot 12 maanden (Polen, Engeland)
  6. Het meetinstrumentarium voor de evaluatie in de drie landen (inclusief vertalingen) is gereed gekomen. In April-Mei 2015 zijn de nulmetingen gestart.
  7. Disseminatie activiteiten over de Ontmoetingscentra hebben plaatsgevonden. Vele verschillende activiteiten zijn ondernomen, waaronder presentaties op symposia en congressen, artikelen, en lokale media. Hierbij werd een breed publiek geïnformeerd waaronder het algemene publiek, beleidsmakers, lokale overheid en collega-onderzoekers. Dit leidde in elk land tot veel belangstelling voor de Ontmoetingscentra en we hebben daarmee een netwerk van geïnteresserde organisaties ontwikkeld, die van plan zijn elders Ontmoetingscentra op te zetten. Er zijn in Italië al meerdere nieuwe Ontmoetingscentra opgezet, in Polen is een tweede Ontmoetingscentrum in ontwikkeling en in Engeland zal in februari 2016 een nieuw Ontmoetingscentrum openen.

Bekijk de factsheet van dit project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website