Projectomschrijving

Hoe weet je dat mensen met dementie pijn hebben? Hoe kun je een delier herkennen? Welke invloed heeft geluid op het gedrag van mensen met dementie? Hier doet het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG onderzoek naar. Doel: nog betere zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis.

Samenwerkingspartners

Het UNO-UMCG zet sterk in op de toepassing van wetenschappelijke kennis in onderwijsprogramma’s en kwaliteitsprojecten voor de zorgpraktijk. Wetenschappers, implementatiedeskundigen, zorgverleners uit de verpleeghuizen en cliënten of hun naasten werken hierin nauw samen. Ze brengen onder meer wederzijdse verwachtingen en morele dilemma’s in kaart, die spelen in de relatie tussen zorgverlener, cliënt en naaste.

Database Dementie

Een ander speerpunt is de implementatie van de Database Dementie, die zorgverleners meer inzicht geeft in de gezondheidssituatie van hun cliënten en passender zorg mogelijk maakt. De database wordt ook ingezet voor vergelijkingen tussen ouderenzorgorganisaties en wetenschappelijk onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website