Projectomschrijving

De komende vijf jaar intensiveert het UNO-VUmc de ontwikkeling, verspreiding en implementatie van kennis. De wetenschappelijke staf wordt uitgebreid om onderzoeksprojecten te initiëren en te begeleiden. Nieuwe collega’s gaan zich richten op het vertalen en implementeren van kennis naar/in de praktijk. En een jaarlijkse stimuleringssubsidie wordt beschikbaar gesteld voor praktijkgericht onderzoek. Het wetenschappelijk klimaat in de zorgorganisaties wordt hiermee gestimuleerd.

Werkwijze

Met een aantal leden wordt de samenwerking geïntensiveerd in ‘ontwikkelpraktijken’. Men richt zich hier op de onderzoeksthema’s van het netwerk, met ondersteuning van ervaren onderzoekers. Medewerkers, zogenaamde science practioners, worden vrijgesteld voor het doen van onderzoek in combinatie met praktijkwerk.

Samenwerkingspartners

Het UNO-VUmc werkt met een uitgebreid netwerk, waarin lokale en (inter)nationale samenwerkingsverbanden bestaan, aan actuele thema’s als infectiepreventie, antibioticaresistentie, GRZ, beroerte en dementie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website