Projectomschrijving

In deze studie wordt aandacht besteed aan 3 lacunes in onze kennis over primaire cardiovasculaire preventie bij ouderen: 

  1. Het schatten van risico’s op hartvaatziekten
  2. Kennis over effectieve preventieve strategieën
  3. Het oordeel van ouderen zelf

Werkwijze

Op basis van data uit de preDIVA-studie (Prevention of Dementia by Intensive Vascular care) wordt een geactualiseerd predictiemodel ontwikkeld voor ouderen van 70 tot 75 jaar, dat rekening houdt met het risico op sterfte door niet-vasculaire oorzaken. Daarnaast wordt de effectiviteit van een aantal multicomponente, preventieve strategieën onderzocht die momenteel in 3 Europese RCT’s worden toegepast. Hiertoe is het European Dementia Prevention Initiative opgericht, waarin genoemde onderzoeksdata gezamenlijk worden geanalyseerd. Tot slot vinden er focusgroepen en individuele interviews plaats naar de ervaringen en voorkeuren van ouderen met betrekking tot cardiovasculaire preventie.

Interview

‘Wees als huisarts open over wat je wel en niet weet’, adviseert AIOTO Emma van Bussel. 'Neem een besluit samen met de patiënt en geef openheid over onzekerheden, de voor- en nadelen van de behandeling.'

> lees meer over haar promotieonderzoek

Downloads

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website