Projectomschrijving

Mensen met klachten van acute kortademigheid tijdens diensturen bellen daarvoor naar een huisartsenpost. Ze spreken dan een triagiste die met behulp van een semi-automatische beslisondersteuner, de Nederlandse Triage Standaard (NTS), een inschatting maakt van de urgentie van de kortademigheid en de benodigde medische hulp. Kortademigheid en ernst ervan is echter telefonisch moeilijk te bepalen. Onder andere door divers mogelijk onderliggend lijden en uiteenlopend verwoorden door patiënten. Nu is voor kortademigheid niet onderzocht of de NTS-urgentiebepaling wel past bij de uiteindelijke diagnose van de patiënt. Verder laat onderzoek naar telefonische triage zien dat NTS niet altijd ondersteunt maar soms juist hindert.

Doel en werkwijze

In Opticall onderzoeken we daarom:

  • hoe de urgentiebepaling bij bellers met kortademigheid verloopt
  • of we de diagnostische nauwkeurigheid van NTS kunnen verbeteren
  • hoe triagisten en patiënten de triagegesprekken en het gebruik van NTS beleven en waar zij opties voor verbetering zien
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website