Projectomschrijving

Oorpijn is het belangrijkste symptoom bij 90% van alle kinderen met een acute middenoor ontsteking. De huisartsenrichtlijn adviseert om voldoende pijnmedicatie te geven. In de praktijk gebeurt dit onvoldoende. Kinderen krijgen vaak te weinig pijnmedicatie en dit leidt tot vervolgconsulten en mogelijk onnodig antibiotica gebruik.

Doel

De PIM-POM studie onderzocht de meerwaarde van een gerichte scholing voor huisartsen ten aanzien van pijnstilling bij kinderen met een acute middenoorontsteking. De scholing benadrukte het belang van het geven van pijnstillers (altijd paracetamol en ibuprofen bij onvoldoende effect van paracetamol alleen) op vaste tijdstippen én gedoseerd op basis van gewicht.

Werkwijze

Hiertoe hebben wij bij 15 huisartspraktijken het nieuwe pijnprotocol bij een acute middenoorontsteking bij kinderen tot 10 jaar ingevoerd. Huisartsen in deze praktijken behandelen een acute middenoorontsteking dan maximaal met paracetamol en zonodig ibuprofen. Bij 15 andere huisartspraktijken volgden we de kinderen met een acute middenoorontsteking die volgens het huidige regime (paracetamol zonodig) behandeld worden. We keken naar het verschil in pijn, antibioticagebruik en vervolgconsulten. 

Resultaten

Uit de studie bleek dat de scholing ertoe leidde dat ouders hun kind meer pijnmedicatie gaven, vooral ibuprofen, maar dat dit niet leidde tot lagere oorpijnscores. Huisartsen gaven aan dat de focus van het consult verschoof van ‘de infectie behandelen met antibiotica’ naar ‘het bestrijden van symptomen’. Ouders waardeerden goed advies over pijnstilling tijdens het consult, en merkten goed effect van de pijnstilling. Ondanks dat de studie geen voordelig effect van meer pijnmedicatie heeft aangetoond, is het voor huisartsen belangrijk te weten dat het expliciet bespreken van pijnstilling tijdens het consult waardevol is.

Download

Interview


Kinderen met acute middenoorontsteking hebben veel pijn en voelen zich flink ziek. Huisartsen besteden tijdens het consult te weinig aandacht aan pijnbestrijding. Hoe kan dit beter?

> lees het interview met Rick van Uum

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website