Projectomschrijving

Verpleeghuisbewoners hebben vaak ziekten in gevorderde stadia (bijvoorbeeld dementie), een grote zorgbehoefte en een beperkte levensverwachting. Kwaliteit van leven behouden en verlichten van belastende symptomen zijn dan belangrijke palliatieve zorgdoelen. Behandeling moet daarop afgestemd worden en dat gebeurt in gesprekken over advance care planning (ACP).

Aandacht voor gebruik van geneesmiddelen

Gebruik van geneesmiddelen krijgt in ACP-gesprekken nauwelijks aandacht: past het wel bij het palliatieve zorgdoel van de bewoner? Is een geneesmiddel gericht op preventie van toekomstige ziekte wel zinnig bij beperkte levensverwachting? Dit leidt tot onnodig geneesmiddelengebruik met wel de nadelen van bijwerkingen, maar niet de voordelen.

Doel

Dit onderzoek inventariseert redenen waarom geneesmiddelengebruik en palliatieve zorgdoelen niet goed op elkaar afgestemd zijn en kijkt of jaarlijkse evaluatie van het geneesmiddelengebruik - door arts, apotheker, zorg en bewoner - leidt tot geneesmiddelgebruik dat past bij het (palliatieve) zorgdoel.

Vervolgproject

Dit project is een voortzetting van het project Towards a geriatric palliative care approach in prescribing for older patients with complex multi-morbidity.

Onderzoek naar ouderengeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website