Projectomschrijving

Veel ouderen gebruiken bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en antistollingsmedicatie om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zij en hun huisarts vragen zich soms af of deze medicatie nog voldoende voordeel oplevert én of het gebruik opweegt tegen de nadelen.

Doel

Inzicht krijgen in de omstandigheden die leiden tot stoppen van preventieve cardiovasculaire medicatie, de effecten van stoppen, en de verwachtingen en voorkeuren van ouderen met betrekking tot het medicatiegebruik.

Werkwijze

We richten ons op 70-plussers, met speciale aandacht voor 85-plussers en kwetsbare ouderen. Wij onderzoeken het stoppen van het medicatiegebruik met patiëntgegevens van ruim 30 huisartsenpraktijken. Ook zullen wij ouderen interviewen en een grootschalig vragenlijstonderzoek verrichten.

Uitkomst

De opgedane kennis ondersteunt ouderen en hun huisartsen bij het besluit door te gaan of te stoppen met preventieve cardiovasculaire medicatie. Het project legt de basis voor een te ontwikkelen keuzehulp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website