Projectomschrijving

Ontwikkeling van een diagnostische predictie-tool voor de huisarts (PREDICT)

Patiënten bezoeken hun huisarts meestal met vragen over hun gezondheid. De huisarts luistert naar de patiënt en stelt een waarschijnlijkheidsdiagnose die gebaseerd is op het verhaal, het lichamelijk onderzoek, en soms ook op basis van aanvullend onderzoek. Enkel de klacht voorspelt in belangrijke mate de kans op een juiste diagnose. Zo zal de diagnose bij een patiënt die hoest meestal een verkoudheid zijn, soms een longontsteking en zelden longkanker. Allerlei factoren zoals leeftijd, geslacht en ook het eerder hebben gehad van een longontsteking beïnvloeden die kans.

Doel en werkwijze

In dit onderzoeksproject ontwikkelen we een ondersteuningstool voor huisartsen, waarmee deze tijdens het spreekuur realtime een betere inschatting kunnen maken van de kans op een bepaalde diagnose. We gaan daarbij uit van de klacht van de patiënt en een aantal persoonlijke en contextfactoren. De ondersteuningstool geven we vorm in nauwe samenwerking met huisartsen en testen we vervolgens uit in een aantal praktijken.

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website