Projectomschrijving

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? De groep ouderen en chronisch zieken groeit en de medische mogelijkheden blijven toenemen. Het is daarom heel belangrijk voor ouderen en artsen om te weten welke zorg een oudere patiënt wil.

Advance care planning

Als ouderen, naasten en zorgverleners meer over wensen en mogelijkheden zouden nadenken en praten en dit zouden opschrijven, zou ongewenste of schadelijke zorg vaker kunnen worden voorkomen. Dit heet advance care planning (ACP), of zoals wij het liever zouden noemen ‘praten over zorg voor de komende jaren’. Naar verwachting vergroot het bovendien de patiënttevredenheid en reduceert het de zorgkosten.

Doel

Omdat huisartsen een goede rol kunnen spelen in het bespreken van de wensen en mogelijkheden, was het doel van dit project te onderzoeken wat nodig is om ACP met ouderen in huisartsenpraktijken te verbeteren.

Resultaat

Uit ons literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek bleek dat de gesprekken verbeterden wanneer ACP niet alleen op een ad-hoc manier, maar ook op een systematische manier werd benaderd, en als aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Het onderzoek heeft geleid tot:

  • hulpmiddelen voor ouderen en naasten
  • aanbevelingen om een training en hulpmiddelen voor huisartsen en verpleegkundigen te verbeteren

Interview

Huisarts Jolien Glaudemans onderzoekt hoe huisartsen advance-care-gesprekken goed kunnen voeren. Ze zoomt in op de zorg aan ouderen omdat dat de grootste groep is voor wie dit speelt. ‘Huisartsen zijn niet gewend om dit soort gesprekken te voeren, vinden ze lastig en pakken ze daarom ook niet handig aan. We willen weten hoe ze de gesprekken beter en eerder kunnen voeren.’

> lees het interview

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website