Projecten

Association between common genetic variation and drug-related valincidents in older persons

Afgerond (september 2010 - mei 2016)

Een derde van de 65 plussers valt tenminste jaarlijks. Bij een vijfde van de valincidenten is er sprake van lichamelijk letsel en bij een tiende ernstig letsel, zoals een heupfractuur of hoofdletsel. Een belangrijke valrisicofactor is het gebruik van bepaalde medicijnen. Medicijnen werkzaam op het centraal zenuwstelsel of hart- en vaatstelsel kunnen leiden tot bijwerkingen zoals vallen. Niet...

Bekijk dit project

Effects and Cost-Effectiveness of Pharmacogenetic Screening among Elderly Starters with Antidepressants: A Pragmatic Randomized Controlled Trial.

Afgerond (mei 2012 - oktober 2018)

Publiekssamenvatting na afronding De werking van een antidepressivum is mede afhankelijk van hoe snel het wordt afgebroken na inname. Bij sommige antidepressiva wordt dit ook bepaald door erfelijke eigenschappen. Met bloed van een vingerprikje is gekeken of de juiste dosering sneller wordt bereikt voor nortriptyline en venlafaxine bij ouderen met een depressie om op deze manier de behandeling te...

Bekijk dit project

Effects of temporary discontinuation of antihypertensive treatment in older patients with cognitive impairment

Afgerond (januari 2011 - maart 2015)

Hoge bloeddruk op middelbare leeftijd is ongezond, maar vanaf 75 jaar beschermt een hoge bloeddruk mogelijk tegen negatieve cognitieve uitkomsten. De ‘Discontinuation of ANtihypertensive Treatment in the Elderly’ (DANTE)-studie onderzocht bij 385 thuiswonende ouderen ≥75 jaar die bloeddrukverlagers gebruikten en lichte cognitieve beperkingen hadden, of het tijdelijk (4 maanden) stoppen hiervan de...

Bekijk dit project

ETHICally sound inclusion of PREGnant women in MEdical research - PREGMETHICs study

Afgerond (oktober 2014 - december 2018)

Samenvatting na afronding Zwangere vrouwen worden doorgaans uitgesloten van deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek, met name vanwege risico voor de foetus. Veel medicijnen die zij nodig hebben zijn daarom niet bewezen veilig en werkzaam voor hen. Resultaten Uit dit empirisch-normatief onderzoek blijkt dat de huidige denkwijze over zwangere vrouwen gefocust is op extreme bescherming,...

Bekijk dit project

Expertisecentrum PHarmacotherapie bij OudeRen (EPHOR)

Afgerond (januari 2010 - augustus 2015)

Het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) heeft als doelstelling informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen over het zo goed mogelijk toepassen van geneesmiddelen bij ouderen.ResultatenVan 10 geneesmiddelengroepen zijn rapporten opgesteld van veel gebruikte geneesmiddelen bij kwetsbare ouderen. Deze staan op www.ephor.nl. Het is de bedoeling dat de rapporten in de door...

Bekijk dit project

Population-based use and effectiveness of 5-fluoruracil, oxaliplatin, and/or capecitabine among elderly patients with stage III colon cancer

Afgerond (januari 2012 - mei 2018)

Samenvatting na afronding Ouderen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de patiënten met dikkedarmkanker. Daarom is het van groot belang om de kennis over deze patiëntengroep te vergroten. Dit project geeft inzicht in het gebruik en de effecten van adjuvante chemotherapieën bij oudere patiënten met stadium III dikkedarmkanker, behandeld in de dagelijkse klinische praktijk. Resultaten Het...

Bekijk dit project

Quality of prescription of psychotropic drugs in nursing home patients with dementia: need for optimization

Afgerond (december 2010 - juli 2015)

PROPER was een onderzoek over het voorschrijfbeleid van psychofarmaca bij bewoners op psychogeriatrische afdelingen van 12 zorginstellingen in Nederland.Er is ten eerste onderzocht wat de kwaliteit van het voorschrijven was en wat daarbij belangrijke beïnvloedende factoren waren. Ten tweede is de effectiviteit van een gestructureerde medicatiebeoordeling (de PROPER-interventie) op deze kwaliteit...

Bekijk dit project

Risk factors for ventricular arrhythmia and sudden cardiac death as an adverse reaction of commonly used drugs in the elderly.

Afgerond (mei 2012 - december 2016)

Samenvatting na afronding Ventriculaire hartritmestoornissen zijn op hogere leeftijd een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. Dit kan soms een bijwerking zijn van medicijnen die de elektrische stromen in het hart beïnvloeden. Tijdens de ontwikkeling van geneesmiddelen worden de effecten op de duur van het QT-interval gemeten in het hartfilmpje (elektrocardiogram). Verlenging van dit...

Bekijk dit project

SCREEN: Supporting Clinical Rules in the Evaluation of Elderly patients with Neuropsychiatric disorders

Afgerond (februari 2011 - april 2016)

Als gevolg van het ouder worden van de Nederlandse bevolking hebben steeds meer mensen meerdere ziekten tegelijk. Vooral oudere mensen hebben naast suikerziekte (diabetes) en hartkwalen vaak ook last van vergeetachtigheid (dementie), onrust of Parkinson. Hiervoor moeten zij diverse medicijnen tegelijk slikken waardoor problemen kunnen ontstaan. Resultaat Voor de arts en apotheker is een...

Bekijk dit project

Study to investigate the association between the response to a cholinergic challenge with galantamine and the clinical response to subsequent treatment with galantamine in patients with mild to moderate Alzheimer's Disease.

Afgerond (november 2011 - oktober 2016)

Galantamine is een medicijn dat symptomen van de ziekte van Alzheimer kan verminderen. Het werkt bij ongeveer 30% van de patiënten, maar pas na minimaal een half jaar behandelen kan worden vastgesteld of er een gunstig effect van de medicijnen is. De studie onderzocht of nauwkeurige metingen tijdens de eerste toediening voorspellend zijn voor het effect van langdurige behandeling. Resultaten Het...

Bekijk dit project

The effectiveness of optimizing pharmacological treatment in patients with geriatric problems in general practice

Afgerond (mei 2012 - augustus 2016)

Samenvatting na afronding Het Opti-Med project heeft onderzocht of een systematische beoordeling van de geneesmiddelen en de wijzigingen die daaruit voortvloeien, leiden tot een betere kwaliteit van leven bij 65-plussers die zich met een geriatrisch probleem bij de huisarts melden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 518 patiënten in 22 huisartsenpraktijken in en rond Amsterdam. Resultaten Uit...

Bekijk dit project

The value of reducing uncertainty: merging ethics and economics

Afgerond (september 2014 - december 2016)

Samenvatting na afronding Het is van groot belang dat onderzoekers goed nadenken over de deelname van verschillende patiëntengroepen aan geneesmiddelenonderzoek. Sommige patiënten mogen niet deelnemen, omdat voor hen het onderzoek te veel risico’s met zich meebrengt. Maar als patiënten geweigerd worden ontstaat er veel onzekerheid over de effectiviteit en veiligheid van het geneesmiddel voor hen...

Bekijk dit project

Towards optimal treatment in elderly type 2 diabetes patients.

Afgerond (april 2012 - juli 2017)

Samenvatting na afronding Voor de behandeling van type 2 diabetes zijn verschillende medicijnen op de markt. Echter niet alle medicijnen werken even goed bij elke patiënt of geven ongewenste bijwerkingen, waardoor het soms lang duurt voordat het juiste medicijn gevonden is. Hierdoor neemt het risico op het ontwikkelen van diabetes gerelateerde complicaties toe. Resultaten In dit onderzoek...

Bekijk dit project

Towards optimal vitamin D treatment to decrease fall and fracture risk, improve the metabolic profile and decrease the risk for depression.

Afgerond (december 2010 - april 2015)

Vitamine D-gebrek komt veel voor bij ouderen en veroorzaakt afbraak van botweefsel, vallen, botbreuken en het draagt bij aan chronische ziekten. Er is een model ontwikkeld dat breed toepasbaar is waarmee het risico op vitamine D-gebrek kan worden voorspeld met eenvoudige vragen zoals geslacht, seizoen, fietsen, tuinieren, medicijngebruik. ResultatenEr is bewezen dat vitamine D-gebrek leidt tot...

Bekijk dit project

Towards safe and effective use of medication: prediction scores for major fracture risk assessment in the general elderly population and in elderly patients with rheumatoid arthritis

Afgerond (mei 2011 - januari 2016)

Samenvatting na afronding Dit project heeft laten zien dat per jaar in Nederland ongeveer 114000 mensen van 50 jaar en ouder een of meerdere botten breken. De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer 200 miljoen euro. Van de 17,000 Nederlandse patiënten die jaarlijks hun heup breken, wordt een deel behandeld met botbeschermende medicatie. Dit verlaagt de kans op een tweede fractuur. Resultaten Uit...

Bekijk dit project

Utilisation, effectiveness in daily practice, and adverse effects of antidepressants in ambulatory elderly.

Afgerond (oktober 2010 - mei 2016)

Doel Doel van het project was inzicht te krijgen in de frequentie van het gebruik van antidepressiva, de therapietrouw, de risico’s en de werkzaamheid van antidepressiva bij ouderen. Resultaten De resultaten laten zien dat het gebruik van antidepressiva de laatste 15 jaar is gestegen, terwijl het aantal nieuwe gebruikers redelijk stabiel bleef. Ook zagen de onderzoekers dat antidepressiva in de...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website