Projecten

The path towards primary prevention of dementia

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Dementie is een complexe aandoening met meerdere oorzaken. Zowel aanlegfactoren (genetica) als omgevingsfactoren veroorzaken veranderingen in de hersenen die uiteindelijk leiden tot dementie. Het is onmogelijk om al deze factoren in één cohort te onderzoeken. Door gegevens uit diverse bestaande cohorten te delen, te harmoniseren en in samenhang te onderzoeken, hoopt het nieuwe Netherlands...

Bekijk dit project

Verder met een VIMP: verspreiding en implementatie van resultaten uit VitaDem en SPANkracht vraagt equiperen van casemanagers

Lopend (oktober 2019 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Rhapsody implementatie

Lopend (september 2019 - september 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Project InLife. Evaluatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van een virtueel sociaal platform voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Afgerond (maart 2016 - oktober 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Focussen bij mensen met de gedragsvariant van frontotemporale dementie.

Lopend (juni 2019 - juni 2021)

De gedragsvariant van frontotemporale dementie (FTD) wordt gekenmerkt door veranderingen in gedrag. Deze vorm van dementie komt vooral voor bij jonge mensen en is na alzheimer en vasculaire dementie de meest voorkomende vorm van dementie binnen deze groep. Driekwart van de mensen met de gedragsvariant van FTD die zijn opgenomen in een verpleeghuis vertonen ontremd gedrag. Dit heeft niet alleen een...

Bekijk dit project

De gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie

Lopend (april 2019 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De diagnose FTD, DLB, PCA of PPA, en dan?

Lopend (maart 2019 - maart 2021)

Frontotemporale dementie (FTD), Lewy body dementie (DLB), Posterieure Corticale Atrofie (PCA) en Primair Progressieve Afasie (PPA) zijn zowel voor leken als voor zorgverleners minder bekende vormen van dementie. Daardoor hebben mensen met deze ziekten te maken met hiaten in kennis en missen ze continuïteit in de zorg. Het Alzheimercentrum Amsterdam en het Alzheimercentrum Erasmus MC onderzoekt...

Bekijk dit project

Hospital At Home Zorgprogramma Nederland

Lopend (augustus 2018 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hersenonderzoek.nl

Lopend (februari 2018 - augustus 2020)

Wereldwijd is er een groot tekort aan gezonde deelnemers en patiënten die deelnemen aan hersenonderzoek. Hierdoor lopen onderzoeken vaker flinke vertragingen op, waardoor oplossingen voor hersenziektes langer op zich laat wachten. Ons doel is om het onderzoek naar hersenziekten te versnellen. Dit doen wij door het werven en selecteren van deelnemers voor onderzoeken in heel Nederland....

Bekijk dit project

Nutritional prevention of dementia

Lopend (maart 2018 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie Thema 3 Preventie en behandeling

Afgerond (november 2016 - oktober 2018)

Kennisbenutting is een integraal onderdeel van het onderzoeksprogramma Memorabel. Zowel in de fase van projectuitvoering als in de fase van projectafronding, wordt aan projectleiders gevraagd om mogelijkheden voor doorgeleiding van resultaten naar verder onderzoek of praktijk te specificeren. In dit huidige project is de kennisbenutting binnen het onderzoeksprogramma Memorabel verder uitgewerkt...

Bekijk dit project

Dementia:Technology in Everyday Life

Lopend (november 2017 - november 2021)

Kan het gebruik van technologie (zoals GPS of aangepaste tablets) ouderen in het beginstadium van dementie ondersteunen om langer thuis te blijven wonen, in vergelijking met ouderen die deze technologie pas in een later stadium gaan gebruiken? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek. Werkwijze Samen met iedere persoon wordt individueel gekeken welk technologie-arrangement voor hem of haar...

Bekijk dit project

Scaling up the Family Carer Decision Support Intervention: A transnational effectiveness-implementation evaluation

Lopend (april 2019 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ondersteuning eigen regie en behoud van vaardigheden bij thuiswonende mensen met dementie - SOCAV in de thuissituatie

Lopend (juni 2019 - juni 2021)

Zeventig procent van alle mensen met dementie woont thuis. Bij de zorg voor iemand met dementie nemen mantelzorgers en zorgprofessionals vaak kleine of grote beslissingen en handelingen over van die persoon. Het is echter gebleken dat vaardigheden hierdoor sneller verloren kunnen gaan en het gevoel voor eigenwaarde kan verminderen. Om dit te voorkomen, wordt in dit project een...

Bekijk dit project

Praktijkvragen over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen.

Lopend (mei 2019 - mei 2021)

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Dementie vormt een van de belangrijkste uitdagingen in de zorg voor deze doelgroep. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe ingewikkelder achteruitgang in functioneren en dementie zijn vast te stellen. Voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen (afgekort tot (Z)EV(M)B, met een geschat IQ van minder...

Bekijk dit project

Social Health And Reserve in the Dementia patient journey

Lopend (mei 2019 - mei 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

European eHealth care model for rare neurodegenerative diseases

Lopend (maart 2019 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Co-Designing the Dementia Diagnostic Process and Post-Diagnostic Care (Cognisance)

Lopend (april 2019 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Alzheimer’s disease data-driven insights on individual outcomes of importance (ADDITION)

Lopend (april 2019 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Superdivers Dementievriendelijk Den Haag

Lopend (mei 2019 - mei 2021)

Bijna vijftig procent van de inwoners van Den Haag heeft een migratieachtergrond. Uit onderzoek blijkt dat ouder wordende mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaams-Hindoestaanse achtergrond drie tot vier keer meer kans hebben om dementie te ontwikkelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de bestaande ondersteuning niet voldoende aansluit op de behoeften en wensen van thuiswonende...

Bekijk dit project

Signalerings- en ondersteuningsnetwerken voor migrantenouderen met (signalen van) dementie en mantelzorgers

Lopend (mei 2019 - mei 2021)

Migrantenouderen met dementie zijn vaak niet goed in beeld bij zorg- en welzijnsinstellingen. Vaak worden zij binnen de familie opgevangen. Het vragen om hulp wordt lang uitgesteld. Dit project gaat na wat nodig is om eerder hulp in te zetten en hoe die kan aansluiten bij de wensen en behoeften van migrantenouderen met dementie en hun familie. Het onderzoek vindt plaats in twee Rotterdamse wijken:...

Bekijk dit project

Beter Samen: strategieën voor meer sociale steun aan thuiswonende mensen met dementie en hun naasten

Lopend (mei 2019 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen in Actie bij Apathie: SABA

Lopend (juni 2019 - juni 2021)

Apathie komt voor bij de helft van alle mensen die in een verpleeghuis wonen. Het leidt tot versnelde cognitieve achteruitgang, toename van mantelzorgbelasting, meer afhankelijkheid en een vergroot risico op overlijden. Dit project verschaft ten eerste inzicht in de opvattingen over apathie en de problemen die door mensen met dementie en apathie zelf, hun familie en formele zorgverleners worden...

Bekijk dit project

Amyloid-triggered glia response: the first step towards dementia?

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Bij Alzheimer wordt er heel vroeg in het ziekteproces te veel amyloïd-bèta eiwit gevormd in de hersenen. Voordat dit onder de microscoop zichtbaar wordt als een plaque, is het al giftig voor hersencellen. De hersenen bestaan uit zenuw- en gliacellen. Zenuwcellen communiceren via contactpunten, de synapsen. De gliacellen zorgen ervoor dat de communicatie via de synaps optimaal verloopt. Werkwijze...

Bekijk dit project

Dementia back in the heart of the community, a complex case study into quality of life and social integration of people with dementia

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Mensen met dementie in een zorginstelling kunnen vaak niet vrij naar buiten. Dit heeft gevolgen voor hun welbevinden, maar ook voor de samenleving. Doordat ouderen met dementie langzaam uit het gezichtsveld verdwijnen, weten mensen vaak niet hoe ze om kunnen gaan met dementie. Stichting Maasduinen, een zorgorganisatie in Noord Brabant, wil dit veranderen. Op de vernieuwde locatie Park Vossenberg,...

Bekijk dit project

Highroad to Alzheimer’s disease: “does aberrant neuronal activity guide the stereotypical spread of Tau pathology?”

Lopend (november 2017 - november 2021)

Samenklonteringen van het tau-eiwit in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer hangen nauw samen met geheugenklachten en schade aan de hersenen. Tau verspreidt zich op een specifieke manier door de hersenen, waarschijnlijk via het netwerk waarmee hersengebieden onderling verbonden zijn. De onderzoekers vermoeden dat tau van het ene naar het andere gebied wordt geleid via sterk verbonden...

Bekijk dit project

Improving executive functioning in patients with Mild Cognitive Impairment by transcranial alternate current brain stimulation

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Mensen met een milde cognitieve stoornis (MCS) kunnen problemen ervaren met functies als mentale flexibiliteit of het vermogen tot plannen en organiseren, die samen ook wel het executief functioneren worden genoemd. Problemen met het executief functioneren vergroten de kans op het ontwikkelen van dementie. Transcranial alternating current stimulation (tACS) is een methode zonder bekende...

Bekijk dit project

Intercultural dementia diagnostics and care in the memory clinic

Lopend (december 2017 - december 2021)

De grote groep eerste generatie niet-Westerse migranten die in de jaren zeventig naar Nederland kwam, zal de komende jaren vergrijzen. Doordat risicofactoren voor dementie bij deze groep vaker voorkomen, hebben zij een verhoogde kans op dementie. Geheugenpoliklinieken zijn echter niet voorbereid op deze groep niet-Westerse patiënten, die met culturele verschillen, een taalbarrière en relatieve...

Bekijk dit project

Neuroimaging and fluid biomarkers predicting conversion and disease progression in mutation carriers of genetic frontotemporal dementia.

Lopend (december 2017 - december 2021)

Frontotemporale dementie (FTD) kenmerkt zich door veranderingen in het gedrag en de taal. In 30% van de gevallen wordt FTD veroorzaakt door een erfelijke afwijking. Familieleden van patiënten met deze erfelijke afwijking hebben daardoor 50% kans om FTD te ontwikkelen. Juist door deze personen te onderzoeken, is het mogelijk om de vroegste veranderingen in bloed en hersenvocht, op MRI-scans en bij...

Bekijk dit project

Soundscape improvement with MoSART+ to reduce neuropsychiatric symptoms in nursing home patients with dementia: a randomized controlled trial and implementation evaluation

Lopend (december 2017 - december 2021)

Geluid kan irriteren. Een deur die dichtslaat, piepend gekras van bestek op een bord, een keffende hond. Mensen in goede gezondheid stoppen het geluid of lopen er van weg. Verpleeghuisbewoners met dementie zijn voor een prettige leefomgeving afhankelijk van verzorgenden. Leidt geluidshinder bij hen tot irritatie, apathie, depressie of ander probleemgedrag? En vermindert het probleemgedrag als de...

Bekijk dit project

Taking care of caregivers

Lopend (december 2017 - december 2021)

Mensen met dementie met een migrantenachtergrond en hun mantelzorgers bevinden zich momenteel in een overgangsfase van familiezorg naar gedeelde zorg. Zij maken doorgaans weinig gebruik van professionele zorg en ondersteuning. Onderzoek toont aan dat veel mantelzorgers overbelast zijn, mede omdat het delen van zorg vaak onbesproken blijft. Doel Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van...

Bekijk dit project

Testing the (cost)effectiveness of SHARE, a dyadic intervention on people with early-stage dementia and their caregivers, in a Randomized Controlled Trial

Lopend (december 2017 - december 2021)

Je aanpassen aan en omgaan met de diagnose dementie is een complex proces. Mensen met dementie en hun mantelzorgers geven aan dat de ondersteuning vlak na de diagnose niet voldoende is. Ondersteuning wordt vaak pas geboden als er problemen beginnen te ontstaan. Ook is deze ondersteuning meestal niet gericht op de emotionele impact van de diagnose en hoe zij het leven dat zij leidden voort kunnen...

Bekijk dit project

Amyloid pathology and vascular disease in focus: exploring interaction in two pathways towards neurodegeneration.

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Schade aan bloedvaten in de hersenen en samenklontering van het amyloïd-bèta eiwit zijn de twee belangrijkste ontstaanswijzen van dementie. Deze processen komen onafhankelijk van elkaar voor, maar kunnen elkaar ook beïnvloeden. Werkwijze Wat is de invloed van deze wisselwerking? Om hier achter te komen, brengen de onderzoekers de samenklontering van het amyloïd-bèta eiwit in beeld met behulp...

Bekijk dit project

SPAN+: Empowering people with dementia

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Om de capaciteiten van mensen met dementie beter te kunnen aanspreken en ondersteunen is het belangrijk te weten wat de belangrijke en werkzame onderdelen zijn van bestaande ondersteuningsprogramma’s voor ‘eigen kracht’ (empowerment) en hoe deze worden toegepast. Werkwijze Samen met input van de doelgroep wordt deze informatie gebruikt om een eerder ontwikkeld ondersteuningsprogramma voor jonge...

Bekijk dit project

Searching for somatic de novo mutations in Semantic Dementia

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Semantische dementie (SD) is een subtype van frontotemporale dementie en wordt gekenmerkt door ernstige taalstoornissen, waarbij het begrip van gesproken of geschreven taal geheel verloren gaat. Dit wordt veroorzaakt door een verval van zenuwcellen dat zich beperkt tot het voorste deel van de slaap- of temporaalkwab. Dit doet vermoeden dat er plaatselijke veranderingen in het DNA optreden. ...

Bekijk dit project

Samen op weg naar de allerbeste dementiediagnostiek: Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)

Lopend (april 2017 - april 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stimulation of TNF receptor 2 as effective therapeutic for Alzheimer's disease

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Hoewel er zeer intensief onderzoek wordt gedaan naar de ziekte van Alzheimer, is er op dit moment nog geen behandeling. Uit eerder onderzoek blijkt dat Tumor Necrose Factor alfa (TNFα), een eiwit dat in ons lichaam door cellen van het afweersysteem wordt gemaakt, een belangrijke rol speelt in het ontstaan van Alzheimer. Mensen met de ziekte maken namelijk te veel van deze eiwitten aan waardoor de...

Bekijk dit project

Social factors in cognitive decline and dementia: towards an early intervention approach

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Waardevolle sociale contacten en zinvolle activiteiten, ofwel een goede ‘sociale gezondheid’, zijn voor mensen met dementie belangrijk. Maar mensen met dementie en hun mantelzorgers trekken zich door de ziekte steeds meer terug uit het sociale leven. Via deze weg leidt dementie tot een slechtere sociale gezondheid. Er zijn ook aanwijzingen voor het omgekeerde verband, namelijk dat mensen met een...

Bekijk dit project

Participatie van ervaringsdeskundigen

Afgerond (december 2016 - oktober 2018)

Voorafgaand aan de subsidieronde adviseerden we onderzoekers over het betrekken van ervaringsdeskundigen. Nadat de onderzoeksvoorstellen waren ingediend, hebben we de onderzoeken laten beoordelen op relevantie. Dat deden we via 17 groepsgesprekken met mensen met dementie of mantelzorgers. De onderzoeksvoorstellen waarvan de resultaten pas over vele jaren toegepast kunnen worden, werden online...

Bekijk dit project

Effects of stopping antihypertensive treatment on neuropsychiatric symptoms in nursing home residents with dementia

Lopend (december 2017 - december 2021)

Bijna alle oudere verpleeghuisbewoners met dementie laten probleemgedrag zien, al dan niet voor een bepaalde periode. Dit probleemgedrag heeft een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven van ouderen met dementie en hun omgeving en is de belangrijkste reden voor opname in een verpleeghuis. In de praktijk is er behoefte aan nieuwe wegen om probleemgedrag te verminderen. Meerdere...

Bekijk dit project

Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie

Afgerond (december 2016 - september 2018)

Binnen het programma Memorabel financiert ZonMw wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontstaan van dementie, diagnostiek, behandeling, preventie en verbetering van dementiezorg. Van belang is dat resultaten en ervaringen uit het onderzoek verder verspreid worden en leiden tot vervolgonderzoek en/of veranderingen in de praktijk. Het doel van dit project was om belangrijke ontwikkelingen in het...

Bekijk dit project

The diagnostic challenge of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease

Lopend (december 2017 - december 2021)

Meer dan 80% van alle mensen met Alzheimer krijgt gedurende de ziekte te maken met neuropsychiatrische symptomen (NPS) zoals somberheid, angst, apathie of ontremd gedrag. Deze symptomen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven, het ziektebeloop en de zorgkosten. Voor Alzheimer is momenteel geen medicijn beschikbaar, maar voor NPS bestaan wel effectieve behandelingen. Daarom is het...

Bekijk dit project

RNA modulation therapy for Alzheimer’s disease

Lopend (december 2017 - december 2020)

Eén van de belangrijkste kenmerken in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer zijn ophopingen van het amyloïd-bèta eiwit. Deze ophopingen ontstaan doordat enzymen het grotere Amyloïd Precursor Protein (APP) op een verkeerde manier in kleinere stukjes knippen. Hierdoor ontstaan kleinere, schadelijke fragmenten van het amyloïd-bèta eiwit. Werkwijze Deze studie onderzoekt een...

Bekijk dit project

BIOmarkers for cogNitive Impairment due to Cerebral Amyloid Angiopathy (BIONIC)

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Een gezond stelsel van bloedvaten is belangrijk voor het goed functioneren van de hersenen. Cerebrale Amyloïd Angiopathie (CAA) zorgt voor samenklontering van het schadelijke eiwit amyloïd-bèta in de bloedvaten van de hersenen. Dit kan leiden tot kleine puntbloedingen, maar ook tot grote hersenbloedingen die het cognitief functioneren negatief beïnvloeden. CAA wordt vaak gezien in de hersenen van...

Bekijk dit project

Understanding the role of the gut microbiome in the pathogenesis and prevention of dementia

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Ieder mens draagt ongeveer twee kilo bacteriën in de darm. Deze sturen via stoffen in het bloed signalen naar ons brein. Het menselijk erfelijk materiaal bepaalt welke groepen darmbacteriën floreren. Ook levensstijl en geneesmiddelen bepalen de bacteriesamenstelling. Doel Het doel van dit project is om te begrijpen hoe darmbacteriën in samenspel met leefstijl, medicatie en ons DNA de...

Bekijk dit project

Redefining Alzheimer’s disease

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Mensen met Alzheimer verschillen van elkaar. De één krijgt de ziekte op zijn 50e, de ander pas op zijn 90e. Dit betekent dat Alzheimer niet één ziekte is, maar dat er verschillende subtypes zijn met verschillende oorzaken. Doel Het doel van deze studie is om deze verschillende subtypes in kaart te brengen, omdat er waarschijnlijk ook verschillende behandelingen voor nodig zijn. Werkwijze ...

Bekijk dit project

DementiaNet: Evaluation of Sustainability and self-organisation of network-based primary care

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

DementieNet biedt antwoord op knelpunten in de praktijk: versnippering van zorg, toenemende kosten en het gebrek aan sterke netwerken om mensen met dementie langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dit gebeurt door zorgverleners vanuit medische, zorg- en welzijnsdisciplines (onder andere huisarts, wijkverpleegkundige, casemanager, buurtzorg, sociale wijkteams) te verbinden in wijknetwerken die...

Bekijk dit project

TrEat: Supporting community-dwelling people with dementia to maintain a healthy diet: development and evaluation of a multidisciplinary intervention to prevent and treat undernutrition.

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Problemen met voldoende blijven eten, boodschappen doen en koken komen vaak voor bij zelfstandig wonende mensen met dementie. Wetenschappelijk onderzoek naar hulp en ondersteuning bij deze voedingsproblemen is nauwelijks gedaan en een goede behandeling ontbreekt. Doel Het doel van het project TrEat is om een behandeling te ontwikkelen die zelfstandig wonende mensen met dementie en hun...

Bekijk dit project

Longitudinal imaging of tau pathology across the AD spectrum using [18F]AV1451 PET

Lopend (december 2017 - december 2021)

Het verloop van de ziekte van Alzheimer is momenteel niet nauwkeurig te voorspellen. De onderzoekers willen dit verbeteren door met behulp van een PET-scan het eiwit ‘tau’ in de hersenen van levende mensen zichtbaar te maken. Dit eiwit hangt nauw samen met schade in de hersenen en de klachten van mensen met Alzheimer. Werkwijze Door de scan na ongeveer twee jaar te herhalen kunnen de...

Bekijk dit project

Improving and sustaining positive health of people with dementia and their carers by creating dementia-friendly societies.

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Voor mensen met dementie is het belangrijk te blijven participeren in de gemeenschap, gewaardeerd te worden, zich nuttig te maken en te genieten van betekenisvolle activiteiten. Dit is voor zowel mensen met dementie als mantelzorgers vaak moeilijk door geheugenproblemen en de reactie vanuit de omgeving hierop. Het dementievriendelijk maken van de omgeving lijkt veelbelovend. In een...

Bekijk dit project

Dementia in metaphors: towards shared understanding and decision-making in families of various cultural backgrounds

Lopend (januari 2018 - januari 2021)

Van ouderen met wortels buiten Nederland weten we niet goed hoe in hun families de diagnose dementie wordt ervaren en hoe zij de toekomst bespreken. In ons taalgebruik spreken we vaak over dementie als ‘opgaan in de mist’ of ‘in je hersenen verdwalen’. Deze metaforen geven richting aan ons denken: ze scheppen beelden die betekenissen overbrengen. Bij dementie is een goed wederzijds begrip...

Bekijk dit project

Timely diagnosis of Alzheimer Disease. Improving Shared Decision-Making in General Practice.

Lopend (januari 2018 - januari 2022)

Een vroege diagnose van Alzheimer in een voorstadium of zeer mild stadium heeft voordelen. Zo kunnen mensen zekerheid krijgen over de oorzaak van de geheugenklachten en kunnen zij zich beter voorbereiden op toekomstige beslissingen. Een vroege diagnose heeft ook nadelen, zoals angst of stigmatisering. Mensen hebben verschillende overwegingen bij het wel of niet starten van een diagnostiektraject....

Bekijk dit project

Pathological substrate of clinical variability in AD

Lopend (december 2014 - januari 2020)

De meeste patiënten met de ziekte van Alzheimer hebben in het begin geheugenklachten, maar bij een groot aantal mensen (ruim 30%) begint de ziekte met andere klachten. Vooral Alzheimerpatiënten jonger dan 65 jaar krijgen problemen met handelingen (zoals koffiezetten of aankleden), met zien (zoals klokkijken), of hebben last van woordvind- en begripsstoornissen. Het ontdekken van de verschillen op...

Bekijk dit project

Eigen regie bij dementie (ontwikkeling, invoering en evaluatie van een wensen- en waardenhulp)

Afgerond (december 2016 - januari 2019)

Bij mensen met dementie neemt het vermogen af om wensen, waarden en voorkeuren te verwoorden. Het kost zorgverleners daardoor meer moeite om de benodigde zorg te bespreken en vast te stellen. Dit kan leiden tot een (toekomstig) zorgaanbod dat niet of slechts gedeeltelijk is afgestemd op de voorkeuren en waarden van degene met dementie. Een hulpmiddel om dit te ondervangen wordt op dit moment...

Bekijk dit project

Identifying the role and mechanisms of selective vulnerability of a novel projection neuron in frontotemporal dementia and other cognitive disorders

Lopend (november 2015 - november 2018)

Spindelneuronen zijn unieke zenuwcellen die alleen voorkomen in de hersenen van mensen en hogere diersoorten. Over deze cellen (ook wel Von Economo of VEN-neuronen genoemd naar hun ontdekker) is nog weinig bekend. Uit recent onderzoek blijkt dat spindelneuronen selectief verdwijnen in de hersenen van mensen met frontotemporale dementie (FTD). Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen...

Bekijk dit project

Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2018)

Binnen het programma Memorabel financiert ZonMw wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontstaan van dementie, diagnostiek, behandeling, preventie en verbetering van dementiezorg. Van belang is dat resultaten en ervaringen uit het onderzoek verder verspreid worden en leiden tot vervolgonderzoek en/of veranderingen in de praktijk. Het doel van dit project was om belangrijke ontwikkelingen in het...

Bekijk dit project

Kennisbenutting in het dementieveld: van onderzoek naar implementatie (thema 1)

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2018)

Binnen het programma Memorabel financiert ZonMw wetenschappelijk onderzoek gericht op het ontstaan van dementie, diagnostiek, behandeling, preventie en verbetering van dementiezorg. Van belang is dat resultaten en ervaringen uit het onderzoek verder verspreid worden en leiden tot vervolgonderzoek en/of veranderingen in de praktijk. Het doel van dit project was om belangrijke ontwikkelingen in het...

Bekijk dit project

Learning to resist Alzheimer’s disease: Novel molecular mechanisms that protect neurons against amyloid-beta

Lopend (december 2014 - september 2019)

Om een effectieve therapie tegen de ziekte van Alzheimer te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om de oorzaak van de ziekte te begrijpen en te ontdekken waarom sommige personen minder gevoelig zijn voor het ontwikkelen van de ziekte. Zenuwcellen in de hersenen communiceren met elkaar via synapsen, waarin ook herinneringen worden opgeslagen. Het is nog onbekend hoe het alzheimereiwit amyloïd-bèta...

Bekijk dit project

LEV voor betere zorg: leefmilieus in verpleeghuizen

Lopend (maart 2017 - januari 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lipocalin 2 and its receptor, megalin, as diagnostic and drug targets in early stages of Alzheimer’s disease.

Lopend (november 2015 - december 2019)

Nieuwe inzichten tonen aan dat er schadelijke ontstekingsachtige processen optreden in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer. Dit gebeurt vaak tientallen jaren voordat de eerste symptomen, zoals geheugenverlies, zich openbaren. Het gericht opsporen van specifieke aanwijzingen voor ontstekingen is een veelbelovende strategie om Alzheimer in een vroeg stadium te kunnen vaststellen en te...

Bekijk dit project

Maintaining self-sufficiency, functional independence and social inclusion of community dwelling people with dementia and their informal caregivers

Afgerond (september 2014 - oktober 2018)

In VitaDem is onderzocht hoe mensen met dementie en hun naasten zelfredzaam en vitaal blijven; familie, buren en vrienden hen gaan helpen; en de omgeving dementievriendelijker wordt. Wij volgden 21 koppels van mensen met dementie en mantelzorgers in Capelle en Krimpen aan den IJssel. De casemanager inventariseerde de behoeften van het koppel en stelde met hen doelen op. Vervolgens werden in een...

Bekijk dit project

Microglia function in Alzheimer's Disease: studying human primary cells.

Lopend (december 2015 - april 2019)

Eiwitophopingen (plaques) in het brein is één van de kenmerken van de ziekte van Alzheimer. Deze plaques worden omringd door geactiveerde afweercellen: microglia. Die spelen waarschijnlijk een belangrijke rol in de voortgang van de ziekte. Zenuwcellen geven signalen door via synapsen. De synaps-dichtheid is erg belangrijk voor het geheugen. Onlangs is aangetoond dat microglia niet-functionele...

Bekijk dit project

Niet-westerse migranten met dementie: hoe bereiken we ze met passende zorg?

Lopend (maart 2017 - januari 2019)

Huisartsen en hulpverleners die op geheugenpoliklinieken van ziekenhuizen in de grote steden werken, krijgen steeds meer te maken met oudere migranten (Turken, Marokkanen en Surinamers) met dementie. Bij deze groep komt dementie drie tot vier keer vaker voor dan bij autochtone Nederlanders. Hulpverleners die met oudere migranten met dementie werken, merken echter op dat er nog een aantal...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van DementTalent; een innovatieve vorm van begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers

Lopend (februari 2016 - februari 2019)

Bij DemenTalent nemen mensen met dementie onder begeleiding als vrijwilliger deel aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Deelnemers en mantelzorgers zijn hier enthousiast over. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de (kosten)effectiviteit van DemenTalent op de zelfwaardering, ervaren autonomie en psychiatrische symptomen van mensen met dementie, competentiegevoel van mantelzorgers, en...

Bekijk dit project

Online levensalbum: Een onderzoek naar het effect voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers

Afgerond (februari 2016 - augustus 2018)

Een online levensalbum is een e-health applicatie die het mogelijk maakt om herinneringen van mensen met beginnende dementie vast te leggen. Een getrainde vrijwilliger ondersteunt de persoon met beginnende dementie en diens mantelzorger om in 5 gesprekken het album te vullen met digitale verhalen, foto’s, plaatjes, filmpjes, muziek, recepten en andere dingen die te maken hebben met het leven van...

Bekijk dit project

Passende ondersteuning na de diagnose dementie in de regio Midden-Holland

Lopend (januari 2017 - mei 2019)

Zorgverleners in de regio Midden-Holland horen van mensen met dementie en naasten terug dat zij in de eerste periode na de diagnose een passend ondersteuningsaanbod hebben gemist. Het aanbod is nog te veel gericht op de beperkingen die de dementie met zich meebrengt. Er wordt weinig aandacht gegeven aan de manier waarop zij hun leven op de door hen gewenste manier kunnen voortzetten, het...

Bekijk dit project

Passief bewegen voor een actiever brein bij dementie

Lopend (juni 2016 - december 2018)

Lichamelijke activiteit heeft een positief effect op de levenskwaliteit en het functioneren van mensen met dementie. Actief bewegen lukt niet altijd vanwege lichamelijke problemen en ook is er vaak onvoldoende tijd voor de begeleiding. Met behulp van een gerobotiseerd beweegplatform met stoel en een beeldscherm wordt onderzocht of passief bewegen ook effectief is. De onderzoekers vergelijken drie...

Bekijk dit project

Identifying best practices in care trajectories of community-dwelling persons with dementia. A comparison of care trajectories, quality indicators and costs extracted from routine care registrations and health insurance data

Lopend (januari 2015 - januari 2019)

Mensen met dementie doorlopen vaak een lang en intensief zorgtraject. In dit onderzoek werd informatie uit bestaande zorgregistraties van huisartsen en regionale dementienetwerken gekoppeld aan landelijke bestanden met informatie over zorggebruik en zorgkosten. Het bleek mogelijk om deze gegevens te koppelen binnen de wettelijke kaders en te gebruiken om zorgtrajecten van mensen met dementie te...

Bekijk dit project

Pathophysiology of SNAP in individuals with mild cognitive impairment

Afgerond (december 2015 - april 2019)

Sinds kort is er sprake van een nieuw concept in onderzoek naar de ziekte van Alzheimer: SNAP (Suspected Non-Alzheimer Pathophysiology). Mensen met SNAP hebben schade in het brein passend bij de ziekte van Alzheimer, maar zonder aanzienlijke ophoping van het alzheimereiwit amyloïd-bèta. Vooralsnog is het onduidelijk wat zij precies hebben. Is het Alzheimer, een andere vorm van dementie of een...

Bekijk dit project

PRODIA: Development of biomarkers enabling early and accurate differential diagnosis of dementia

Lopend (augustus 2015 - februari 2019)

Er is veel behoefte aan objectieve biomarkers om verschillende vormen van dementie vast te stellen. De onderzoekers van dit project vonden dankzij zeer geavanceerde meetmethoden nieuwe biomarkerstoffen, in zowel hersenvocht als hersenweefsel van patiënten met verschillende vormen van dementie. Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe biomarkers, die kunnen worden gebruikt in de...

Bekijk dit project

Projectvoorstel “Continuering en Borging TOPICS-MDS uit NPO”

Lopend (februari 2016 - februari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

SPANkracht: een Sociale, Plezierige, Actieve, Nuttige daginvulling op eigen kracht voor jonge mensen met dementie

Afgerond (april 2016 - februari 2019)

Iedereen, ook (jonge) mensen met dementie, wil zich graag nuttig voelen en iets voor een ander kunnen betekenen. Het is daarom belangrijk om jonge mensen met dementie te ondersteunen bij hun daginvulling. Recent ontwikkelden wij het SPANkracht-pakket voor daginvulling met Sociaal contact, Plezier maken, fysiek Actief blijven, en je Nuttig voelen; op eigen KRACHT. Het richt zich op de persoon met...

Bekijk dit project

Sphingolipids: a novel target in the treatment of Alzheimer Disease?

Lopend (december 2014 - december 2019)

Recent onderzoek toont aan dat bij de ziekte van Alzheimer de vethuishouding is verstoord. Specifieke vetten, genaamd sfingolipiden, zijn nauw betrokken bij het ontstaan van de ziekte. Hierbij gaat het om de balans tussen ceramiden en sfingosines, twee verschillende sfingolipiden. Mensen met verhoogde ceramidespiegels hebben acht maal zoveel kans om de ziekte van Alzheimer te krijgen. De...

Bekijk dit project

Tau imaging with [18f]t807 pet: the new frontier

Lopend (december 2014 - mei 2019)

Recent zijn hersenscans ontwikkeld om de diagnose van de ziekte van Alzheimer te kunnen vaststellen, maar het is nog steeds niet goed mogelijk om het verloop van deze ziekte te voorspellen. Voor andere vormen van dementie bestaan nauwelijks tot geen goede diagnostische testen. De onderzoekers willen deze problemen oplossen door met behulp van een PET-scan het eiwit ‘tau’ in de hersenen zichtbaar...

Bekijk dit project

The disease process of hereditary frontotemporal dementia in the presymptomatic stage: a search for sensitive biomarkers.

Lopend (december 2014 - september 2019)

Frontotemporale dementie wordt gekenmerkt door gedragsveranderingen en taalproblemen als gevolg van verschrompeling van de frontaal- en temporaalkwab. Deze veranderingen zijn zichtbaar op een MRI-scan. 20% van de patiënten met FTD heeft een erfelijke vorm, veroorzaakt door een ziekmakende verandering in het MAPT, Progranuline of C9Orf72 gen. Gezonde 1ste familieleden van patiënten met de erfelijke...

Bekijk dit project

the PARADE study: Pathogenic Antibodies and (Rapidly Progressive) Dementia syndromes

Lopend (december 2015 - december 2019)

De laatste jaren zijn er meerdere ziekten ontdekt die veel lijken op dementie. Ze lijken dan het meest op dementie die heel snel erger wordt. Bij deze ziekten werkt het afweersysteem niet helemaal goed. Het afweersysteem hoort gevaarlijke stoffen van buiten, bijvoorbeeld virussen, aan te pakken. Soms valt het afweersysteem echter ons eigen lichaam aan. Is dit in de hersenen, dan kan dit op...

Bekijk dit project

The UPR in the cell-to-cell spreading of tau pathology in dementia.

Lopend (december 2014 - augustus 2019)

De meeste dementiepatiënten hebben klontjes van het eiwit tau in de hersenen. Dit onderzoek richt zich op een proces dat vooraf gaat aan de klontering, de UPR (Unfolded Protein Response). Dit is een reactie die hersencellen beschermt tegen schade. Maar als de UPR te lang actief is, wordt de klontering van tau in gang gezet, zoals in de hersenen van patiënten gebeurt. Tijdens het verloop van de...

Bekijk dit project

Train the sedentary brain: move smart to reduce the risk of dementia

Lopend (november 2014 - januari 2020)

Dementie kan nog niet worden genezen. Daarom is het belangrijk om de risico’s op het ontstaan van dementie zo klein mogelijk te maken. Eén van de risico’s voor het ontstaan van dementie waar nog weinig onderzoek naar is gedaan, is lichamelijke inactiviteit. Dit project richt zich op mensen die op basis van erfelijkheid een verhoogd risico hebben op het ontstaan van dementie. Deze mensen zijn...

Bekijk dit project

Vrijwillige inzet in het mantelzorgsysteem rond thuiswonende mensen met dementie: diversiteit en randvoorwaarden

Afgerond (april 2016 - april 2019)

Vrijwillige inzet kan overbelasting van mantelzorgers verminderen en de kwaliteit van leven van mensen met dementie bevorderen. In de zorgstandaard dementie wordt de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers als cruciaal beschreven voor de informele zorg. De Nederlandse maatschappij hoopt in de nabije toekomst op (nog) meer inzet van (nog) meer vrijwilligers bij mensen thuis. Zo’n...

Bekijk dit project

Crisisreductie binnen de Dementiezorg

Lopend (maart 2017 - maart 2019)

'Na een aantal maanden ontremmingen en andere medicatie sloeg dit gevoel om. Ik raakte in een depressie, doordat ik meer ging beseffen dat ik een ernstige ziekte heb. Ik bleef in bed liggen, wou er niet meer uit, werd boos op mijn vrouw en kinderen. Dit duurde een aantal dagen, tot mijn vrouw geen uitweg meer wist in de situatie. Ze nam contact op met de casemanager, waarbij we in overleg besloten...

Bekijk dit project

ABIDE: Alzheimer’s Biomarkers in Daily Practice

Afgerond (december 2014 - mei 2019)

Met behulp van drie soorten diagnostische tests (MRI-scan, via hersenvocht of PET-scan) kunnen artsen bepalen of iemand kenmerken van de ziekte van Alzheimer heeft. Maar voor dokters is het vaak onduidelijk wanneer ze welke test moeten gebruiken. Bovendien betrekken zij patiënten en hun naasten nog te weinig bij keuzes rondom diagnostiek. Verder weten dokters niet goed hoe ze een testuitslag...

Bekijk dit project

Automated Multimodality Image-based Classifiers for Early Detection of Alzheimer's Disease

Afgerond (augustus 2014 - oktober 2018)

De belangrijkste resultaten die de software laat zien, zijn: Functionele modaliteiten als functionele en perfusie-MRI leiden tot hogere precisie in vroege stadia dan traditionele MRI. Voor de uiteindelijke classificatie is een samenstelling van meerdere scans niet beter dan de beste scan alleen. Het toepassen van een getrainde classifier op onbekende data zal altijd in meerdere stappen gaan:...

Bekijk dit project

Beter Thuis met Dementie: doorontwikkeling en effectonderzoek van een innovatief programma voor mantelzorgers en hun naaste.

Lopend (januari 2016 - januari 2019)

Partners en mantelzorgers van mensen met dementie wacht een zware taak. Zij moeten vaak vele jaren zorgen voor en samenleven met iemand die geleidelijk geestelijk achteruit gaat. Zij doen dit zonder dat zij daar voor zijn opgeleid of op zijn voorbereid. In Australië is een bewezen effectieve interventie ontwikkeld. Hierbij gaan mensen met dementie, samen met hun partner, een week op cursus. Deze...

Bekijk dit project

Bevorderen van plezierige fysieke activiteiten en kwaliteit van leven bij dementie: onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van exergaming

Lopend (maart 2016 - mei 2019)

Bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor ouderen met dementie. In de praktijk blijken zij echter weinig te bewegen. Een nieuwe manier van veilig en plezierig bewegen is met behulp van beweegspellen in een virtuele omgeving. Bijvoorbeeld door te fietsen op een hometrainer en tegelijkertijd een film van de omgeving te zien. Dit heet exergaming (exercise en gaming). In dit project gaan we na...

Bekijk dit project

Brain connectivity: the missing link between amyloid and clinical symptoms.

Lopend (november 2015 - augustus 2018)

Een van de eerste veranderingen bij de ziekte van Alzheimer is de opstapeling van het Alzheimereiwit amyloïd-bèta  in de hersenen. De mate van opstapeling van dit Alzheimereiwit zegt echter nauwelijks iets over de ernst van de symptomen of het verloop van de ziekte. Terwijl het met het oog op (toekomstige) geneesmiddelen juist zo belangrijk is om te weten hoe de ziekte zich zal ontwikkelen. Deze...

Bekijk dit project

Bringing palliative care for dementia patients into agreement with their wishes and needs: development and evaluation of Decidem

Lopend (november 2014 - januari 2019)

Goede zorg voor patiënten met dementie heeft zolang mogelijk zelfstandig functioneren en behoud van kwaliteit van leven als uitgangspunten. Voor patiënten met dementie is het belangrijk om waar het kan zelf de regie te houden, en zo veel mogelijk volwaardig mee te doen in de maatschappij. Mantelzorgers geven aan dat ze ondersteuning bij en uitleg over de ziekte nodig hebben. Hoe kunnen huisartsen...

Bekijk dit project

Capturing changes in cognition: developing a measure for progression in dementia

Lopend (december 2014 - juni 2019)

Er zijn weinig meetinstrumenten beschikbaar die het verloop van dementie goed in kaart kunnen brengen. Het is daardoor niet mogelijk om iets te weten te komen over de verbetering of verslechtering van het functioneren van de patiënt, terwijl dit inzicht erg belangrijk is voor de behandeling van mensen met dementie. De onderzoekers willen een samengesteld meetinstrument ontwikkelen om het beloop...

Bekijk dit project

CAVIA: Cerebral Amyloid Angiopathy: Vascular Imaging and fluid markers of Amyloid deposition.

Afgerond (december 2014 - augustus 2018)

Een gezond stelsel van bloedvaten is van belang voor het goed functioneren van onze hersenen. Cerebrale Amyloïd Angiopathie (CAA) is een aandoening die zorgt voor de samenklontering van het schadelijke eiwit amyloïd-bèta in de hersenbloedvaten. Dit kan leiden tot kleine puntbloedingen, die het cognitief functioneren negatief beïnvloeden, of tot grotere, soms dodelijke, hersenbloedingen. CAA wordt...

Bekijk dit project

Cell-type specific changes in gene-networks in the human brain: towards a selective Alzheimer therapeutic target

Lopend (juni 2015 - oktober 2018)

Onze hersenen bestaan uit miljarden cellen die belangrijk zijn om ons brein goed te laten functioneren. Dit zijn niet alleen zenuwcellen, maar ook minstens zoveel opruimcellen (gliacellen). We weten dat bij Alzheimerpatiënten de gliacellen reageren op plaques: eiwitklontjes in het brein. Ze zijn continu bezig om deze plaques op te ruimen, maar dat lukt niet. Het gevolg is dat gliacellen de...

Bekijk dit project

CODE Z: Continuïteit van zorg bij Opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis (Continuity of care during and after unplanned hospital admissions of home-dwelling patients with dementia)

Afgerond (november 2014 - augustus 2018)

Mensen met dementie die met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis zijn erg kwetsbaar. Het is voor deze mensen belangrijk dat hun zorgverleners alle informatie hebben. In project CODE Z is onderzocht hoe zorgverleners beter met elkaar kunnen samenwerken. In 2015 is met groepsdiscussies in kaart gebracht wat de belangrijkste knelpunten in deze samenwerking zijn. In 2016 is dat verder gestaafd met...

Bekijk dit project

Com-mens: een logopedische interventie voor mensen met dementie en hun naasten.

Lopend (januari 2017 - januari 2019)

Mensen met dementie hebben behalve geheugenproblemen ook vaak moeite om op de goede woorden te komen of om anderen te begrijpen. Deze communicatieproblemen veroorzaken misverstanden en frustratie bij de mensen met dementie én bij hun naasten. Communicatieproblemen kunnen al in het begin van de ziekte ontstaan en stress en frustratie veroorzaken. Maar ook familiebezoek en samen leuke dingen doen...

Bekijk dit project

ConnectAD: connecting brain injury to cognitive outcome in Alzheimer’s disease

Afgerond (september 2015 - april 2019)

De hersenen bestaan uit een complex netwerk van verbindingen dat zorgt voor een goede overdracht van informatie tussen hersencellen. Dit is essentieel voor allerlei dagelijkse bezigheden, zoals leren, koken of autorijden. Ouderen met Alzheimer hebben meer schade aan dit netwerk dan gezonde ouderen. Sinds kort kunnen we met een nieuwe MRI-techniek subtiele schade aan het netwerk opsporen. Het doel...

Bekijk dit project

Contribution of age-related circulatory factors to late-onset Alzheimer’s disease

Afgerond (december 2015 - maart 2019)

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Veroudering is de grootste risicofactor voor de (niet-genetische) vorm van Alzheimer die op latere leeftijd begint. Maar waarom Alzheimer voornamelijk mensen met een hogere leeftijd (> 65 jaar) treft, is niet bekend. Recent onderzoek toonde aan dat stoffen in oud bloed processen in de hersenen negatief kunnen beïnvloeden. Jong...

Bekijk dit project

Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren

Afgerond (januari 2017 - juni 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin?

Afgerond (maart 2017 - januari 2019)

‘Wat zou het toch fijn zijn als een computer of een robot antwoord kan geven op vragen van thuiswonende mensen met dementie. Is er niet zo iets?’ Deze vraag van mensen met dementie, mantelzorgers en casemanagers vormt de basis van dit project. Het doel is om twee ontwikkelingen in de dementiepraktijk samen te brengen: enerzijds het langer thuis blijven wonen en anderzijds de opkomst van sociale...

Bekijk dit project

DE JUISTE SNAAR MET MUZIEK: Onderzoek naar een structurele en evidence based toepassing van muziek en muziektherapie ter reductie van gedragsproblemen bij mensen met dementie en ter bevordering van de sociale interactie en het welbevinden.

Lopend (februari 2017 - augustus 2019)

Wanneer er sprake is van gedragsproblemen bij dementie hebben psychosociale methoden de voorkeur boven medicijnen vanwege vaak ongewenste bijwerkingen. Tot de psychosociale methoden behoren de inzet van muziek en met name muziektherapie. Dit kunnen veelbelovende en patiëntvriendelijke alternatieven zijn, waarbij aandacht is voor de nog bestaande capaciteiten van mensen met dementie en hun...

Bekijk dit project

De mond niet vergeten! Implementatieproject voor goede mondzorg voor thuiswonende ouderen met dementie.

Lopend (april 2016 - april 2019)

Doel is het meten van effect en doelmatigheid van het implementatieproject ‘De Mond Niet Vergeten!’ bij kwetsbare thuiswonende ouderen met dementie. Het project vindt plaats in 10 regio’s met een interventie- en controlegroep met daarin een huisartsenpraktijk, mondzorgpraktijk en thuiszorgorganisatie. In de interventie is voor alle zorgverleners scholing. Zij nemen mondgezondheid op in hun...

Bekijk dit project

Dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease: an unfortunate couple?

Lopend (oktober 2015 - oktober 2019)

Dementie met Lewy lichaampjes (‘Lewy bodies’ in het Engels, DLB) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie. Het gaat gepaard met parkinsonisme, hallucinaties en wisselingen in functioneren. Er is veel variatie in het ziektebeeld en beloop. Ongeveer de helft van de DLB-patiënten heeft aan Alzheimer gerelateerde afwijkingen in de hersenen. In deze studie wordt onderzocht...

Bekijk dit project

Effectivity of a mixed-reality dementia simulator: does it enhance empathy and reduce burden in informal caregivers?

Lopend (december 2015 - maart 2019)

Eind 2010 is een dementiesimulator (Into D'mentia) ontwikkeld waarin gezonde mensen de emoties en problemen ervaren die mensen met dementie dagelijks ervaren. Het doel van de simulator is het begrip van mantelzorgers voor het gedrag en de problemen van dementerenden te verhogen. Onbegrip voor dementie kan leiden tot overbelasting van mantelzorgers. Dit kan onder andere verminderde kwaliteit van...

Bekijk dit project

Effects on quality of life and family caregiving experiences by the Namaste Care Family program for advanced dementia

Lopend (december 2014 - juni 2019)

Namaste Care is een Amerikaans zorgprogramma dat zich richt op de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met ernstige dementie en hun naasten. Contact hebben staat centraal, bijvoorbeeld door aanraking of door iets samen doen. In andere landen wordt dit dagelijkse programma zeer gewaardeerd. De onderzoekers gaan het programma testen in zestien Nederlandse verpleeghuizen en bij mensen thuis. Ook...

Bekijk dit project

Exploring the potential of multi-target treatment for Alzheimer’s disease: towards an integrated approach

Lopend (november 2014 - augustus 2019)

In het ziekteproces van de ziekte van Alzheimer spelen verschillende factoren tegelijkertijd een rol. De ontwikkeling van geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer richtte zich tot nu toe echter voornamelijk op één onderdeel van dat ziekteproces. Die geneesmiddelen blijken weinig effect te hebben. Een gecombineerde aanpak vergroot mogelijk de kans op effect. In dit onderzoeksproject gaan de...

Bekijk dit project

Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere dementiezorg thuis (afgekort het GOUD Mantel-project)

Afgerond (maart 2016 - september 2018)

Mantelzorgers doen tijdens de zorg voor hun naaste veel kennis en ervaring op. Deze waardevolle expertise blijft na het overlijden van de naaste vaak onbenut. Terwijl zij juist andere mantelzorgers kunnen helpen. Dit is de insteek van het GOUDmantel-project: gebruik maken van de unieke rol van oud-mantelzorgers. Mantelzorgers willen meer ondersteuning, met praktische adviezen en emotionele...

Bekijk dit project

GRIP on neuropsychiatric symptoms in young-onset dementia: The BEYOND-II study

Afgerond (december 2014 - februari 2019)

De Behavior in Young-onset Dementia (BEYOND)-2 studie is een onderzoek naar het verbeteren van de signalering, analyse, behandeling en systematische evaluatie van probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis. Het onderzoek wordt in vijf fasen uitgevoerd. In de eerste fase wordt het bestaande zorgprogramma ‘Grip op moeilijk hanteerbaar gedrag’ toegespitst op het gebruik bij...

Bekijk dit project

Groene initiatieven in de stad voor thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers

Afgerond (maart 2016 - januari 2019)

Dagbesteding op een zorgboerderij blijkt een voorziening die mensen met dementie en hun mantelzorgers vaak aanspreekt. Er is interesse voor vergelijkbare plekken in steden in de vorm van stadsboerderijen, buurttuinen en verzorgingshuizen die hun tuin openstellen voor ouderen in de buurt. Onderzoeksvragen zijn: Hoe zien groene initiatieven in de stad eruit? Wat is de betekenis voor mensen met...

Bekijk dit project

Hospital At Home care program for patients with dementia and an acute medical crisis

Lopend (december 2014 - januari 2019)

Ouderen met dementie die een acute ziekte krijgen zoals longontsteking, hartfalen of blaasontsteking, worden vanwege deze lichamelijke crisissituatie regelmatig verwezen naar het ziekenhuis voor een behandeling. Vooral voor deze groep ouderen is het ziekenhuis een relatief onveilige omgeving waarin zij te maken kunnen krijgen met vallen, ondervoeding, acute verwardheid en spierzwakte. De Hospital...

Bekijk dit project

Identification of molecular and genetic mechanisms in familial Lewy Body Dementia: a novel approach

Lopend (december 2014 - mei 2019)

Dementie met Lewy lichaampjes (‘Lewy bodies’ in het Engels, DLB) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie op oudere leeftijd. Over de onderliggende ziekteprocessen is nog maar weinig bekend. Erfelijkheid speelt een rol, omdat bij DLB zowel dementie als de ziekte van Parkinson vaker voorkomt in families. Belangrijke erfelijke oorzaken zijn echter nog niet ontdekt. Er is...

Bekijk dit project

Adaptive Implementation and Validation of the positively evaluated Meeting Centers Support Programme for people with dementia and their carers in Europe

Afgerond (maart 2014 - juli 2018)

MEETINGDEM onderzocht de implementatie van de Nederlandse Ontmoetingscentra (OC) voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de EU-landen Italië, Polen en Engeland. OC's bieden een onder andere een dagsociëteit voor mensen met dementie, informatiebijeenkomsten en discussiegroepen voor mantelzorgers, en individuele consultatie voor beiden. In elk land werd een initiatiefgroep van zorg-,...

Bekijk dit project

Research to Assess Policies and Strategies for Dementia in the Young (RHAPSODY)

Afgerond (januari 2014 - augustus 2018)

In dit project is binnen een Europees consortium (UK, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Portugal en Nederland) een online programma ontwikkeld voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie. De basis van het programma vormt een behoefte analyse van de doelgroep. Hieruit bleek dat mantelzorgers zich vaak onvoldoende gesteund voelen. Ze missen specifieke informatie over dementie op jonge leeftijd en...

Bekijk dit project

Defining using multiple powerful cohorts, focussed Epigenetics and Stem cell metabolomics (PERADES)

Afgerond (januari 2014 - augustus 2018)

Doel van dit onderzoek is het opsporen van risicofactoren voor Alzheimer en beschermende factoren tegen dementie. De onderzoekers koppelen resultaten van genetisch onderzoek bij ruim 50.000 patiënten en bijna 120.000 controles aan elkaar. Door de combinatie van de gegevens van veertien Europese bevolkingsonderzoeken komt een databank tot stand van bijna 600.000 mensen waarvan het merendeel ouder...

Bekijk dit project

Risk and modifying factors in Fronto Temporal Dementia (RiMod-FTD)

Afgerond (januari 2014 - oktober 2018)

Frontotemporale dementie (FTD) is een verwoestende ziekte die gekenmerkt wordt door gedragsveranderingen en/of taalproblemen. Erfelijke factoren spelen een grote rol bij het ontstaan van de ziekte. In het eerste deelproject hebben de FTD met vooralsnog onbekende erfelijke defecten onderzocht met whole exome sequencing, een techniek om erfelijke materiaal af te lezen. Hierbij vonden we een aantal...

Bekijk dit project

Biomarkers for Alzheimer Disease research Centre (BIOMARKAPD)

Afgerond (juni 2012 - mei 2018)

De ziekte van Alzheimer en Parkinson zijn veelvoorkomende oorzaken van dementie. Beide ziekten worden gekenmerkt door klontering van eiwitten en het afsterven van hersencellen. Omdat afgestorven hersencellen niet kunnen worden vervangen is het belangrijk zo vroeg mogelijk de diagnose te stellen. Op deze manier kunnen nieuwe behandelingen getest worden als de hersenschade beperkt is. Het is echter...

Bekijk dit project

Innate Immune Activation in Neurodegenerative Disease (InCure)

Lopend (april 2015 - september 2019)

Langdurige  blootstelling van hersencellen aan veranderde eiwitten of boodschappermoleculen voor de aanmaak van eiwitten, kan leiden tot activatie van het aangeboren immuunsysteem en het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer. In dit project gaan experts op het gebied van neurologie, experimentele neurowetenschappen, neuropathologie en systeembiologie op zoek naar...

Bekijk dit project

Identification of genes that modulate the severity of neurodegenerative diseases

Afgerond (januari 2015 - oktober 2018)

Het JPND-onderzoeksproject dat NeuroGeM tussen 2015 en 2017 financierde, was een gezamenlijke onderzoeksinspanning waarbij partners uit binnen- en buitenland betrokken waren. Het hoofddoel van dit onderzoek was om genen te identificeren die bij verschillende neurodegeneratieve ziekten gezamelijk een rol spelen. Om dit doel te bereiken werd een combinatie van onderzoek in hersenweefsel van...

Bekijk dit project

Multimodal preventive trials for Alzheimer’s Disease: towards multinational strategies (MIND-AD)

Lopend (januari 2015 - juli 2018)

In verschillende Europese landen, waaronder Nederland, wordt onderzoek gedaan naar preventie van dementie door verandering van leefstijl en vermindering van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Waarschijnlijk is de beste aanpak bij mensen zonder geheugenklachten anders dan bij mensen die al klachten hebben. In dit project gaan Nederlandse, Finse, Zweedse, Franse, Engelse en Duitse...

Bekijk dit project

Searching for therapeutic interventions in frontotemporal dementia with C9ORF72 repeat expansions in the presymptomatic stage

Lopend (maart 2015 - maart 2019)

Gedragsveranderingen en taalproblemen door verschrompeling van de frontaal- en temporaalkwab zijn kenmerkend voor frontotemporale dementie (FTD). De ziekte amyotrofische laterale sclerose (ALS), die leidt tot progressieve motorische problemen, komt in 20% van de gevallen voor bij FTD. Een defect in het C9ORF72 gen is de meest gevonden genetische mutatie die verantwoordelijk is voor het ontstaan...

Bekijk dit project

Subjective cognitive decline in preclinical Alzheimer's Disease: European initiative on harmonization and on a lifestyle-based prevention strategy

Lopend (mei 2014 - maart 2019)

Geheugenklachten kunnen één van de eerste tekenen zijn van de ziekte van Alzheimer. Het gebrek aan wereldwijde overeenstemming over de definitie van geheugenklachten en over metingen die nodig zijn om een vroeg stadium van Alzheimer op te sporen, belemmert het onderzoek. Het doel van dit project is het opstellen van een universeel protocol in Duitsland, Nederland en Spanje om Alzheimer in een...

Bekijk dit project

The effects of an extensive program on the progression of mild cognitive impairment.

Lopend (februari 2015 - februari 2018)

Eerder onderzoek toonde aan dat lichaamsbeweging gedurende drie maanden cognitieve achteruitgang bij mensen met dementie vermindert. In deze internationale studie wordt onderzocht of een intensief bewegingsprogramma de ontwikkeling van cognitieve stoornissen bij patiënten met beginnende cognitieve beperkingen kan afremmen en wat daarvan de onderliggende processen zijn. In totaal doen 225 patiënten...

Bekijk dit project

HD-READy (High-Dimensional Research in Alzheimer’s Disease)

Afgerond (september 2014 - juli 2018)

De snelle technologische ontwikkelingen in beeldvorming en genetica hebben de afgelopen jaren het onderzoek naar neurodegeneratieve ziekten in een stroomversnelling hebben gebracht. Tegelijkertijd hebben deze innovaties ook geleid tot methodologische en analytische uitdagingen op het gebied van biostatistiek en bioinformatica. De komende jaren zal het combineren van beeldvorming met genetica deze...

Bekijk dit project

Samen toekomstbestendig competent in dementiezorg Een interprofessioneel onderwijsprogramma voor HBO-Verpleegkunde en Social Work

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Zuyd Hogeschool heeft samen met wijk- en welzijnszorg in Noord- Midden- en Zuid-Limburg een interprofessioneel onderwijsprogramma ontwikkeld. Doel is het versterken van de interactie tussen welzijn en zorg. Wijkverpleegkundigen en sociaal werkers worden hiermee ondersteund in assessment en begeleiding van de thuissituatie van ouderen met dementie en hun informele zorgverlener. Hoe werkt het Elke...

Bekijk dit project

Onderwijsprogramma Netwerkondersteuning rond Ouderen met Dementie

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Aanleiding Steeds meer mensen met Dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen? Hoe werken ze samen met professionals? Onder welke omstandigheden ontstaat mantelzorgstress? Kan het netwerk ook ondersteuning bieden? Kunnen mantelzorgers een eigenstandig leven blijven leiden bijvoorbeeld de combinatie met werk? Hoe is de sociale kaart...

Bekijk dit project

Praktijkleren met gepersonaliseerde dagbesteding thuis

Afgerond (augustus 2016 - juni 2018)

Studenten binnen het hoger onderwijs zijn momenteel onvoldoende geïnteresseerd in en bekend met  de ouderenzorg. Terwijl het aantal ouderen toeneemt en kennis en vaardigheden van de zorgprofessional aan het veranderen zijn. Door studenten binnen relevante studierichtingen (pre-geneeskunde, verpleegkunde en social work) als buddy’s van thuiswonende mensen met dementie in te zetten, verbeteren...

Bekijk dit project

TOD project: 'Inzet van Technologie ter bevordering van de eigen regie van Ouderen en mensen met dementie'

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Aanleiding Ouderen en mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Technologie kan een grote rol spelen bij de ondersteuning van de zelfstandigheid van deze doelgroep, maar ook om de zorg voor de formele en informele zorgverleners te verlichten. Het is echter nog niet voor alle spelers in het veld duidelijk hoe en waar zij de geschikte technologie kunnen vinden, hoe zij de...

Bekijk dit project

Lesmateriaal voor het MBO en de dementie vriendelijke gemeente

Lopend (september 2016 - februari 2018)

Aanleiding Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie. Al deze mensen doen boodschappen, gaan naar het café en naar de kapper. Hoe herken je in je winkel of salon signalen van dementie en hoe reageer je erop? Als werknemers in het midden- en kleinbedrijf dit al in hun opleiding leren, komt de dementievriendelijke gemeente overal binnen bereik. ...

Bekijk dit project

Samenwerken aan betere dementiezorg door samen te leren

Afgerond (september 2016 - juli 2018)

In dit project is vernieuwend onderwijs over dementiezorg ontworpen, dat hbo-studenten enthousiasmeert voor de zorg aan mensen met dementie en hun mantelzorgers en hen in staat stelt om als professional meer zorg op maat te kunnen geven. Het aanbod sluit aan bij verschillende leerstijlen door ervaringsgericht leren (concrete ervaringen opdoen in de praktijk, observeren en reflecteren, concepten...

Bekijk dit project

Scholing over (de vroege signalen van) dementie en de veranderingen in de zorg gericht op verschillende doelgroepen in de regio Midden-Holland.

Afgerond (oktober 2016 - juni 2018)

Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland heeft scholing opgezet over vroege signalen van dementie gericht op verschillende doelgroepen. Doel is het vergroten van de veiligheid van mensen met beginnende dementie en hun naasten, kennis over (omgaan met) dementie, het adequaat aankaarten en verwerken van waargenomen signalen en informatie over de veranderende zorg. Hoe het werkt De volgende scholing...

Bekijk dit project

Meer aandacht voor inlevingsvermogen in mensen met dementie in regio West-Brabant

Afgerond (oktober 2016 - juli 2018)

Het Regionaal Platform Dementieonderzteuning (RPD) heeft met Trimbos en Into D'mentia een verdiepingscursus ontwikkeld waarin cursisten met een VR-bril kennis maken met de belevingswereld van iemand met dementie. De verdieping met Dementiebril is voor zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en leerlingen PG-leerlijn ontworpen. Deelnemers ervaren een beter begrip en inlevingsvermogen van...

Bekijk dit project

Vernieuwend Leerplein en Methodiek Dementie in Aalsmeer

Afgerond (september 2016 - juli 2018)

Inleiding Het Leerplein Dementie Aalsmeer is voor iedereen die te maken heeft met dementie. Het is een combinatie van een digitale en fysieke plek waar veel te leren valt over dementie. De website biedt informatie, een overzicht van alle activiteiten in en rond de gemeente Aalsmeer en de nodige leerelementen. Tevens kan men via deze site contact opnemen met een deskundige en worden er...

Bekijk dit project

Full exploitation of High-Dimensionality in brain imaging (Full-HD)

Lopend (september 2016 - december 2017)

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om geavanceerde metingen te doen bij mensen. Dit geeft ons gedetailleerd inzicht in biologische processen en omgevingsfactoren. Door deze technologieën te koppelen aan medische gegevens zijn er belangrijke ontdekkingen gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van genetica en beeldverwerking. Het is echter nog steeds lastig om deze technologieën, die elk kunnen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website