Over dit programma

Het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) is een gezamenlijk en innovatief onderzoeksinitiatief, opgezet om de groeiende uitdaging waar neurodegeneratieve aandoeningen ons voor stellen, aan te pakken. In het programma werken 30 landen (inclusief Nederland) samen om de enorme uitdagingen van neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en de ziekte van Parkinson aan te pakken. ZonMw draagt vanuit het nationale programma Memorabel bij aan het internationale programma JPND.

Doel

JPND streeft naar het bevorderen van de impact van onderzoek door:

  • het op elkaar afstemmen van en voortborduren op bestaande nationale programma's
  • het vaststellen van gemeenschappelijke doelen van deelnemende landen die gebaat kunnen zijn bij de samenwerking

Daarnaast beoogt JPND de internationale onderzoeksinspanningen zo effectief mogelijk in te zetten voor verbetering van preventie, diagnose, behandeling en patiëntenzorg bij neurodegeneratieve aandoeningen.

Werkwijze

Namens de overheid (VWS, OCW en EZ) doet ZonMw mee aan JPND en stelt hiervoor jaarlijks budget beschikbaar. ZonMw verschaft de Nederlandse onderzoekers de mogelijkheid om op internationaal niveau bij te dragen aan onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen. Meer informatie over de subsidierondes binnen JPND vindt u op de website JPND Research.

Wat levert het op

Onderzoek dat kan worden vertaald naar nieuwe interventies die de gezondheid en het welzijn van patiënten met neurodegeneratieve ziekten verbetert en die economische en maatschappelijke voordelen opleveren in de gehele Europese Unie, maar ook wereldwijd.

Vanaf 2013 worden de JPND-projecten, waarin Nederlandse onderzoekers deelnemen, gefinancierd vanuit het programma Memorabel.

Meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website