GGG-raad en Commissieleden

De GGG-raad geeft maatschappelijke sturing aan het programma, creëert draagvlak en formuleert voorstellen voor thema’s en onderwerpen. De sturing en beoordeling op projectniveau wordt uitgevoerd door programmacommissie(s), met brede expertise op het gebied van onderzoek en implementatie van rationele farmacotherapie. 

GGG-raad

Voorzitter

de heer prof. dr. H.G.M. (Bert) Leufkens

Leden

de heer drs. J. (Jan) Benedictus, Patiëntenfederatie Nederland
de heer dr. E. (Erik) Blaauw, zorgverzekeraar CZ
de heer prof. dr. J.S. (Jako) Burgers, Nederlands Huisartsen Genootschap
de heer drs. J. (Jean) Hermans, voorzitter Bogin
mevrouw dr. C. (Catharina) van Oostveen, V&VN
de heer drs. A. (Aris) Prins, voorzitter KNMP
de heer dr. A.G. (Gerard) Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
mevrouw dr. S.C. (Selma) Tromp, Federatie Medisch Specialisten

Waarnemer

mevrouw dr. J.G.M. (Joan) Deckers, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Commissies

Het GGG-programma bestaat uit verschillende deelprogramma’s en diverse subsidierondes. Voor iedere beoordelingsronde wordt een commissie samengesteld uit onderstaande benoemde commissieleden om de subsidieaanvragen te beoordelen. Hierbij is de ZonMw Code omgang met persoonlijke belangen uitgangspunt. Meer informatie kunt u vinden op: www.zonmw.nl/code.

Op persoonlijke titel

Commissieleden worden op persoonlijke titel benoemd en nemen dus niet namens een organisatie deel aan een commissie. Een commissie bestaat uit deskundigen uit het veld van onderzoek, ontwikkeling en implementatie, die op grond van hun wetenschappelijke of maatschappelijke positie oog hebben voor het betreffende aandachtsgebied.

Samenstelling commissie

Bij de samenstelling van een commissie wordt rekening gehouden met de deskundigheden van de leden voor betreffende subsidieoproep. Voor iedere subsidieoproep wordt de specifieke kennis van de commissieleden benut. Op basis van relevante expertise – en rekening houdend met de Code omgang met persoonlijke belangen – wordt een brede commissie van benoemde commissieleden samengesteld voor betreffende subsidieoproep.

Beoordelen van subsidieaanvragen

De commissie oordeelt over de relevantie en kwaliteit van de subsidieaanvragen, gerelateerd aan de doelen van het programma. Daarnaast wordt binnen het GGG-programma de kwaliteit van een subsidieaanvraag beoordeeld door onafhankelijke externe referenten en patiënten.
Meer informatie over ZonMw-procedures zijn te vinden op de website en door het bekijken van de animatie.

De patiënt

In het GGG-programma is de betrokkenheid van patiënten geborgd door de samenwerking met patiënten/eindgebruikers. Afhankelijk van de subsidieronde wordt samengewerkt met het Patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland, de Patiënten Adviescommissie (PACO) van KWF Kankerbestrijding of de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) van de Hartstichting. Zij beoordelen de subsidieaanvragen en geven vanuit het gebruikersperspectief een oordeel over de relevantie van de aanvraag voor de patiëntengroep, over de haalbaarheid, over de betrokkenheid van de patiënt bij de vraagstelling en over de opzet en de uitvoering.

Omgang met persoonlijke belangen

Benoemde commissieleden zijn actief in het onderzoek of de uitvoering en kunnen derhalve een belang hebben bij subsidieaanvragen. ZonMw hanteert een strikt beleid voor de omgang met persoonlijke belangen en ziet toe op het voorkomen van de schijn van vooringenomenheid.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de Code omgang met persoonlijke belangen.

Voorzitters commissies

 • Open Ronde
  dr. M. (Martin) van der Graaff
 • Grote Trials
  drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen
 • STIP Ronde
  ir. G.R. (Kick) Visser
 • Drug Rediscovery
  drs. M.M. (Mathieu) Tjoeng
 • BeNeFIT Ronde
  dr. S. (Sarah) Puddicombe
 • Ronde Complexe Interventies
  dr. M. (Martin) van der Graaff
 • Ronde Implementatie en opschaling van kennis van het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma in de praktijk
  prof. dr. M.A. (Michiel) van Agtmael
 • Personalised Medicine
  prof.dr. G.A. (Gerrit) Meijer

Commissieleden

de heer W. (Wim) Altena
mevrouw dr. A.D.I. (Thea) van Asselt
mevrouw dr. M.N. (Mireille) Bekker
de heer dr. H. (Henk) van den Berg
mevrouw C. (Carine) Besselink
mevrouw dr. L. (Leti) van Bodegom
de heer prof. dr. A. (Ton) de Boer
de heer prof. dr. ir. H. (Eric) Boersma
de heer prof. dr. P.M.M. (Patrick) Bossuyt
de heer prof. dr. M.L. (Marcel) Bouvy
de heer dr. J.F.M. (Job) van Boven
de heer prof. dr. M. (Marijn) de Bruin
de heer prof. dr. D.M. (David) Burger
de heer prof. dr. K. (Koos) Burggraaf
mevrouw dr. A. (Ana) de Castro
mevrouw dr. V.H.M. (Vera) Deneer
mevrouw dr. M.H.E. (Mariëtte) Driessens
de heer prof. dr. A.C.G. (Toine) Egberts
mevrouw prof. dr. P. (Pauline) Evers
de heer dr. E.L.A. (Erik) Flikkenschild
mevrouw drs. A. (Annemieke) Floor
mevrouw prof. dr. V. (Veerle) Foulon
de heer dr. A.A.M.J. (Anton) Franken
de heer prof. dr. G. (Geert) Frederix
de heer prof. dr. R.J. (Rutger Jan) van der Gaag
de heer prof. dr. T. (Teun) van Gelder
de heer drs. O. (Olivier) Gerrits
de heer prof. dr. J.M.A. (Joop) van Gerven
de heer prof. dr. J.A. (Jourik) Gietema
de heer dr. L.M.A. (Lucas) Goossens
de heer prof. dr. P.A. (Pieter) de Graeff
de heer dr. R.H.H. (Rolf) Groenwold
mevrouw J. (Janneke) Grutters
de heer prof. dr. P.M. (Martin) van Hagen
de heer dr. R.M.C. (Ron) Herings
de heer prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven
de heer drs. J. (Jacob) Hofdijk
mevrouw prof. dr. C.E.M. (Carla) Hollak
de heer prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk
de heer dr. M. (Mels) Hoogendoorn
mevrouw prof. dr. H.E. (Henriëtte) van der Horst
mevrouw Y.J. (Yvonne) Huisman
de heer prof. dr. D. (Danny) Huylebroeck
de heer W.G. (Erwin) Ista

 

de heer dr. O.H. (Olaf) Klungel
mevrouw dr. M. (Miriam) Koopman
de heer prof. dr. C. (Kees) Kramers
mevrouw dr. M. J.H.A. (Marieke) Kruip
de heer dr. S.M.J. (Sander) van Kuijk
mevrouw prof. dr. H.W.M. (Hanneke) van Laarhoven
de heer dr. J.F.F. (Frits) Lekkerkerker
mevrouw prof. dr. S.C. (Sabine) Linn
de heer dr. O.R. (Otto) Maarsingh
de heer prof. dr. G.A. (Gerrit) Meijer
mevrouw dr. F.J.M. (Franka) Meiland
de heer prof. dr. C. (Kees) Neef
mevrouw dr. M. (Marjorie) Nelissen
de heer dr. W. (Wim) Opstelten
mevrouw dr. K. (Katrien) Oude Rengerink
mevrouw dr. A.M.F. (Anne-Marie) Prins-Jacobs
de heer dr. B.L.T. (Bram) Ramaekers
mevrouw prof. dr. A.K.L. (An) Reyners
de heer drs. M.C. (Marc) Rietveld
de heer prof. dr. K.C.B. (Kit) Roes
de heer prof. dr. G.A.P.J.M. (Gerard) Rongen
de heer prof. dr. A.F.A.M. (Fred) Schobben
de heer dr. M. (Martin) Smalbrugge
de heer dr. I. (Ivo) Smeele
de heer D.J. (Denhard) de Smit
de heer prof. dr. R.H. (Robert) van der Stichele
mevrouw dr. V. (Violeta) Stoyanova
mevrouw prof. dr. E.L. (Noortje) Swart
de heer dr. M.A. (Morris) Swertz
mevrouw dr. M. (Martina) Teichert
mevrouw dr. ir. L. (Lilian) van Tuyl
de heer drs. J.W.F. (Joris) Uges
de heer dr. R.A. (Robert) Verheij MD PhD
de heer ir. G.R. (Kick) Visser
mevrouw dr. C.B.J. (Carla) Vos
mevrouw dr. S.S. (Stephanie) Weinreich
mevrouw dr. G.A. (Gera) Welker
de heer prof. dr. G.M.W.R. (Guido) de Wert
mevrouw dr. H.C. (Hanna) Willems
mevrouw drs. L.E. (Laura) de Wit
de heer dr. J.O.M. (Joost) Zaat
de heer prof. dr. B.A.M. (Ben) van der Zeijst

Waarnemers

de heer A. (Atse) Huisman MSc, Zorginstituut Nederland
mevrouw dr. ir. M. (Marina) van den Bosch - Vos, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Secretaris

De secretaris-functie wordt ingevuld door de (senior) programmamanagers van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website