Open Ronde 9

De indiening voor Open Ronde 9 is per 17 september 2019 gesloten. Er zijn 95 reguliere projectideeën ingediend en 13 ideeën voor complexe interventies.

Tijdpad:

Ontvangst advies commissie:
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum projecten:

19 december 2019
dinsdag 3 maart 2020, voor 14.00 uur
31 maart 2020
14 april 2020
eind juli 2020
eind januari 2021

Rediscovery Ronde 4

De indiening voor Rediscovery Ronde 4 is per 17 september 2019 gesloten. Er zijn 22 projectideeën ingediend.

Tijdpad:

Ontvangst advies commissie:
Ontvangst aanvullend advies CBG/ZIN
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag:
Ontvangst commentaar referenten:
Deadline indienen wederhoor:
Besluit:
Uiterlijke startdatum:

medio december 2019
uiterlijk 4 februari 2020
donderdag 19 maart 2019, 14.00 uur
medio april 2020
maandag 4 mei 2020, 14.00 uur
uiterlijk eind juli 2020
uiterlijk eind januari 2021

Open Ronde 8

In Open Ronde 8 zijn 39 uitgewerkte aanvragen ingediend. Aan 16 projecten is subsidie toegekend. Hierbij gaat het om 14 reguliere aanvragen en twee complexe interventies. De projecten zullen uiterlijk in januari 2020 starten.

Rediscovery Ronde 3

In Rediscovery Ronde 3 is aan 3 projecten subsidie toegekend uit 12 uitgewerkte aanvragen. In enkele gevallen is de toekenning onder voorwaarden. Medio januari 2020 zullen alle projecten zijn gestart.

Grote Trials

De subsidieronde Grote Trials 4 is uitgesteld.

BeNeFIT Call

Vanuit het programma BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) zijn twee subsidieaanvragen definitief gehonoreerd. Het gaat om studies naar het afbouwen van biologicals bij psoriasis (Radboudumc en UZ Gent) en het wel of niet opereren bij ouderen met een acute hersenbloeding (LUMC en UZ Leuven). BeNeFIT focust op ‘comparative effectiveness’ studies die naast de zorg ook de efficiëntie van de gezondheidszorg kunnen verbeteren.

STIP Ronde 4

De subsidieoproep voor de STIP Ronde Therapietrouw living lab staat open vanaf 14 november 2019, hiervoor kunt u de subsidiekalender van ZonMw in de gaten houden.

Lees het bericht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website