Meer onderzoek bij kinderen

VWS: Meer mogelijkheden wetenschappelijk onderzoek met kinderen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen te wijzigen. Hiermee is voorlopig een eind gekomen aan 10 jaar parlementair en maatschappelijk debat.
Toekomstige patiënten

De wijziging betekent een verruiming van de mogelijkheden om onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen. Het gaat om onderzoek dat niet direct ten goede komt aan de proefpersoon zelf, maar wel in het belang is van toekomstige patiënten. Voorwaarde is dan dat de belasting hooguit minimaal meer mag zijn dan de op dat moment gangbare standaard behandeling. Bijvoorbeeld een extra buisje bloed afnemen, een scan maken of een biopt nemen.

Minister Schippers is blij met deze verruiming: “Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar nieuwe behandelingen voor ernstig zieke kinderen. Dit kan perspectief bieden voor toekomstige patiënten en het geeft wetenschappers meer ruimte in hun zoektocht naar innovatieve therapieën”.
Toetsing vooraf

De verruiming was bepleit door onderzoekers en de centrale commissie mensgebonden onderzoek, en wordt gesteund door artsen en patiëntenverenigingen. Onderzoeksvoorstellen worden vooraf getoetst door een medisch-ethische commissie. Essentieel is ook dat proefpersonen goed worden geïnformeerd en instemmen met deelname. Vanaf 16 jaar mag een kind zelfstandig besluiten om mee te werken. Tot die leeftijd en bij meerderjarige wilsonbekwamen moeten ouders of naaste familieleden altijd eerst toestemming geven.

Link: Bericht VWS

Reactie Patiëntenfederatie Nederland op besluit Eerste Kamer

25 okt 2016

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel vandaag nagenoeg unaniem aangenomen. Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie noemt het besluit goed nieuws voor alle patiënten en hun naasten. “Het werd tijd dat ook in Nederland de mogelijkheid komt voor goed en veilig onderzoek naar medicijnen voor zieke kinderen. Dat is nu geregeld.”
Patiëntenfederatie Nederland: Meer ruimte voor onderzoek zieke kinderen

De mogelijkheden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen jonger dan 16, moeten worden verruimd. Daarvoor is een wetswijzing nodig. In een brief vragen patientenorganisties de Eerste Kamerleden om voor de wet te stemmen, die deze verruiming mogelijk maakt. 'Want geen kind of ouder wil een medicijn waarvan de bijwerkingen groter zijn dan de impact van de ziekte die hun kind heeft,' schrijven de organisaties.

Patiëntenfederatie Nederland schreef de brief samen met haar lidorganisaties, waaronder Spierziekten Nederland, het Duchenne Parent Project, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Vereniging Ouders, Kinderen, Kanker (VOKK). Dankzij beter toegepast en toepasbaar onderzoek kunnen zieke kinderen werkzame en veilige medicijnen krijgen.

Brief Patiëntenfederatie Nederland

Meer ruimte voor onderzoek zieke kinderen:

Geachte leden van de Eerste Kamer,
Op 25 oktober stemt u over de wetswijziging 33.508 die de mogelijkheden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die jonger dan zestien jaar of wilsonbekwaam zijn, verruimt.

Patiëntenfederatie Nederland en haar lidorganisaties, waaronder Spierziekten Nederland, pleiten samen met Duchenne Parent Project, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Vereniging Ouders, Kinderen, Kanker (VOKK) voor deze verruiming. Dankzij beter toegepast en toepasbaar onderzoek kunnen zieke kinderen werkzame en veilige medicijnen krijgen. We vragen u om in te stemmen met de voorliggende wetswijziging.

Waarom is dit nodig?

Om in de toekomst zieke kinderen beter te kunnen maken.
Want geen kind of ouder wil een medicijn waarvan de bijwerkingen groter zijn dan de impact van de ziekte die hun kind heeft.

> Lees de brief verder: website Patiëntenfederatie Nederland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website