Meer mogelijkheden wetenschappelijk onderzoek

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister Edith Schippers van VWS om de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen te wijzigen. De wijziging betekent een verruiming van de mogelijkheden om onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen. Verschillende ethisch juridische GGG-projecten dragen hier aan bij.

Verdieping Goed Gebruik Geneesmiddelen

Meer informatie over Kinderen en Geneesmiddelen staat in de verdieping Goed Gebruik Geneesmiddelen, hoofdstuk 4.C.1.

Verdieping Goed Gebruik Geneesmiddelen

Gerelateerde pagina's

De doelstelling van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de bevordering van effectiever, veiliger en doelmatiger gebruik van geneesmiddelen nadat deze geregistreerd zijn. In het kader van deze doelstelling wordt er aandacht besteed aan geneesmiddelen bij kinderen.

Wat speelt er?

20% van de bevolking in de EU is tussen de 0 en 19 jaar, wat neerkomt op 150 miljoen kinderen. De markt voor pediatrische farmacie is hierdoor groot. Echter, nog steeds worden veel geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van zieke kinderen, niet naar behoren getest. Veel geneesmiddelen zijn daardoor niet geregistreerd voor kinderen. Ze worden buiten de geregistreerde indicatie gegeven (off label gebruik) of gebruikt in een andere farmaceutische vorm (unlicensed gebruik). In kinderklinieken bijvoorbeeld wordt 40-80% van de geneesmiddelen off-label en/of unlicensed voorgeschreven (zie ook Verdieping Goed Gebruik Geneesmiddelen 4.C.1).

Kinderen zijn echter geen kleine volwassenen, waardoor de dosering niet in die mate wetenschappelijk is onderbouwd zoals bij volwassenen vereist is en ook de toedieningsvorm is veelal niet optimaal voor kinderen. Deze achterstand in de kennis van farmacokinetiek en farmacodynamiek bij kinderen moet worden weggenomen door specifiek onderzoek bij en met kinderen. Ook zal er evidence-based farmacotherapie tot stand moeten komen.
Er is behoefte aan meer onderzoek, met name op het gebied van patiëntveiligheid. Daarbij valt te denken aan thema’s als verpakking, toediening en instructies aan de gebruikers (kinderen én ouders). Ook is er behoefte aan betrouwbare gegevens over geneesmiddelkarakteristieken, zoals opname van middelen die in aangepaste vorm worden toegediend aan kinderen.

Wat doet het GGG-programma op het gebied van kinderen en geneesmiddelen?

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen stimuleert de beantwoording van de vragen rondom kinderen en geneesmiddelen door onder andere onderzoek, praktijkprojecten, presentaties en het bijeenbrengen van betrokken partijen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website