Het gebruik van oude geneesmiddelen voor nieuwe toepassingen krijgt steeds meer aandacht. Overheidsinstanties zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen beoordelen de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen voor de behandeling van nauwkeurig omschreven ziekten en aandoeningen. Na de goedkeuring van het geneesmiddel voor een therapeutische indicatie, kan verdere innovatie plaatsvinden, zoals de ontwikkeling van nieuwe therapeutische indicaties of nieuwe toedieningsvormen. Joris Langendijk deed zijn promotieonderzoek naar de effecten van het systeem van geneesmiddelenregulering op deze doorontwikkelingen van geneesmiddelen.

Uit het onderzoek van Langendijk blijkt dat na toelating van een eerste generieke versie (kortgezegd een kopie) van een geneesmiddel er nauwelijks nog indicatie-uitbreidingen zijn voor dat geneesmiddel. Wel worden oude werkzame stoffen soms geregistreerd als nieuwe geneesmiddelen voor nieuwe therapeutisch indicaties of in verbeterde toedieningsvormen. Ook worden oude geneesmiddelen veel onderzocht in klinische studies, wat leidt tot meer kennis over bestaande geneesmiddelen en hun mogelijke toepassingen. Uit analyse van Europese wetgeving en jurisprudentie blijkt dat de handelsvergunning de kern vormt van het systeem van geneesmiddelenwetgeving. Diverse observaties duiden er echter op dat dat systeem onder druk staat; niet alle mogelijk nieuwe toepassingen voor bestaande geneesmiddelen worden ontwikkeld en/of geregistreerd, hoofdzakelijk wegens een gebrek aan incentives. Hervorming van wet- en regelgeving lijkt noodzakelijk om de potentie van bestaande geneesmiddelen optimaal te benutten. 

  • Begindatum en -tijd: 19 december 2016 16:15
  • Einddatum en -tijd: 19 december 2016 17:15
  • Locatie Academiegebouw
  • Promovendus J. Langedijk MSc
  • Proefschrift Continuous innovation in the drug life cycle from initial approval to generics and beyond
  • Promotor(es) prof. dr. H.G.M. Leufkens
  • Co-promotor(es) dr. A.K. Manteldr. mr. M.D.B. Schutjens

 
Bron: Universiteit Utrecht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website