Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen werkt met een aantal farmaceutische bedrijven aan een mogelijk nieuw deelprogramma binnen het GGG-programma. Zij hebben hiervoor de InnoPharma werkgroep ingesteld.De focus van het deelprogramma is goed gebruik van specialistische geneesmiddelen.

 

Het doel van deze voorstudie is om inzicht te krijgen in de bestaande initiatieven en behoeften m.b.t. informatie voorziening van patiënten met kanker of reumatische aandoeningen.

 

De voorstudie bestaat uit 3 deelprojecten die achtereenvolgens worden uitgevoerd:

- Deelproject 1: inventarisatie van beschikbare informatievoorzieningen voor patiënten met reumatische aandoeningen en kankerpatiënten. Dit wordt gedaan a.d.h.v. desk research en semigestructureerde interviews met landelijke brancheorganisaties op het gebied van reumazorg, oncologiezorg en specialistische geneesmiddelen.

- Deelproject 2: inventarisatie van de behoeftes m.b.t. informatievoorziening van zowel patiënten als zorgverleners. Dit wordt gedaan middels 4 focusgroepen met reuma-en oncologie patiënten, alsmede interviews met betrokken zorgverleners.

- Deelproject 3: in fase 3 vindt een synthese van de overeenkomsten en verschillen in aanbod en behoeftes op het gebied van informatievoorziening plaats. Hieruit destilleren we de ontbrekende of te verbeteren patiënten informatie, en formuleren we aanknopingspunten voor de mogelijke invulling van het deelprogramma Specialistische geneesmiddelen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website