Projectomschrijving

Op dit moment weten we niet in hoeverre mensen met chronisch nierfalen adequate behandeling krijgen. Om goed geneesmiddelgebruik te bevorderen, hebben we instrumenten (kwaliteitsindicatoren) nodig die:

  1. kwaliteit meten, gelet op effectiviteit, veiligheid en continuïteit van behandeling
  2. rekening houden met verschillende patiëntgroepen
  3. meetbaar zijn met routinematige dataverzameling vanuit de praktijk.

Doel
Het ontwikkelen en toepassen van indicatoren, waarmee we de behandelkwaliteit bij mensen met chronisch nierfalen kunnen meten.

Werkwijze
Allereerst definiëren we mogelijke kwaliteitsindicatoren, die beoordeeld worden door experts. Daarna testen we deze op bruikbaarheid en meetbaarheid in bestaande datasets. Vervolgens voeren we de indicatoren bij een aantal (klinische) centra in. Daarmee stellen we vast waar de behandeling beter kan. Ook kijken we wat de effecten zijn van het werken met de indicatoren. Tenslotte maken we een plan voor landelijke invoering hiervan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website