Projectomschrijving

Waarom?

Kortademigheid is de meest voorkomende klacht van patiënten met gevorderd COPD en wordt vaak onvoldoende behandeld. Morfine is een effectief medicijn en wordt aanbevolen in de huidige richtlijnen voor behandeling van ernstige kortademigheid.

Doel?

Doelen van de huidige studie zijn het onderzoeken van de effecten van morfine op kwaliteit van leven en nagaan of toediening van morfine leidt tot negatieve effecten op de ademhaling. Daarnaast wordt onderzocht of we kunnen voorspellen bij wie morfine een positief resultaat zal hebben. Tenslotte wordt een analyse verricht van kosten-effectiviteit.

Hoe?

Voor dit onderzoek zullen 120 patiënten met gevorderd COPD en ernstige kortademigheid ondanks optimale behandeling worden verdeeld in twee groepen. Eén groep krijgt morfinetabletten. De andere groep krijgt placebomedicatie. Bij beide groepen worden aspecten gemeten zoals ziekte-specifieke kwaliteit van leven, longfunctie, zuurstofgehalte, uithoudingsvermogen en het gebruik van zorg.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.
 

Meer informatie

Patiënten met ernstig COPD gebaat bij dagelijkse dosis morfine (aug 2020, Maastricht University)
Dagelijks gebruik van een lage dosis morfinetabletten door patiënten met een ernstige vorm van de longziekte COPD heeft een positief effect op hun kwaliteit van leven. Bovendien treden er geen negatieve bijwerkingen op. Dat blijkt uit een recente studie van Cindy van den Berg-Verberkt en dr. Daisy Janssen, beiden verbonden aan kennis- en behandelcentrum Ciro en de Universiteit Maastricht (UM). De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Internal Medicine.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website