In mijn videoboodschap van eind november heb ik toegezegd u regelmatig te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van drug rediscovery binnen ZonMw en daarbuiten. Dit keer wil ik u een overzicht geven van de ontwikkelingen binnen ZonMw, in de drug rediscovery rondes.

De eerste rediscovery subsidieronde is inmiddels afgerond en wij hebben vier projecten kunnen honoreren, met veelbelovende toepassingen van bestaande medicatie voor patiënten op de IC, patiënten met erfelijke bloedarmoede of de ziekte van Crohn en patiënten met een chronisch subduraal hematoom. De onderzoekers zijn inmiddels gestart met hun projecten en we zullen de voortgang nauwlettend en met belangstelling volgen.

Voor de tweede rediscovery ronde hebben we halverwege september 17 projectvoorstellen ontvangen waarvan de commissie er 6 een positief advies heeft gegeven om het voorstel nader uit te werken. Uit het hoge aantal inzendingen in deze, en de voorgaande, ronde blijkt dat dit onderwerpt leeft in Nederland. Bij de beoordelingen van de projectvoorstellen zijn belangrijke criteria, naast een goede wetenschappelijke aanpak, het plan van aanpak voor het verder brengen van de resultaten na afloop van het onderzoek en de relevantie voor patiënten. Dit laatste heeft een groot gewicht, het is dus van belang dat de aanvragers dit goed uitwerken en bij voorkeur ook patiëntvertegenwoordigers betrekken bij het onderzoek.

Een ander belangrijk punt is dat in rediscovery projecten wordt toegewerkt naar registratie voor de nieuwe indicatie. Veel onderzoekers en behandelaren vragen waarom dat zo belangrijk is. Als we aantonen dat het werkt en het wordt opgenomen in de richtlijnen dan is dat toch voldoende?

Wij zijn van mening dat registratie niet alleen gewenst is voor een goed oordeel over de balans tussen werking en bijwerking en een goede borging van de kwaliteit maar ook dat informatie over deze indicatie voor de patiënt beschikbaar is, bijvoorbeeld in de bijsluiter. Ook de geneesmiddelbewaking (de farmacovigilantie) wordt door het registratieproces vormgegeven. Dat is ook de reden dat ik trots ben te kunnen aankondigen dat in de tweede rediscovery ronde we een nauwe samenwerking hebben opgezet met het CBG en het Zorginstituut. In deze ronde krijgen alle projectgroepen met een positief advies een aanvullend advies van het CBG. Op die manier kunnen de projecten zo goed mogelijk voorbereid worden op uiteindelijke doorgeleiding van de resultaten naar de klinische praktijk en registratie van het middel voor de nieuwe indicatie. Tijdens de looptijd van gehonoreerde projecten zullen zowel het CBG als het Zorginstituut de projectgroepen nogmaals van advies voorzien. Ik zie uit naar het moment dat we kunnen gaan beoordelen wat deze samenwerking extra heeft opgeleverd voor de projecten.

In mijn volgende column komt een projectleider van een rediscovery project aan het woord. Mocht u na het lezen van deze column vragen, ideeën of tips hebben met betrekking tot drug rediscovery dan kunt u mij dit laten weten via geneesmiddelen@zonmw.nl.

Martin Favié

Contact

Portret foto Jasmijn Timp

Jasmijn Timp

Programmasecretaris Goed Gebruik Geneesmiddelen

+31 70 349 53 00
timp@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website