Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en de farmaceutische bedrijven AstraZeneca, Janssen en Pfizer hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te investeren in onderzoeksprojecten naar het goed gebruik van specialistische geneesmiddelen. De vier samenwerkingspartners hebben hiertoe twee onderzoeken gefinancierd. Deze onderzoeken richten zich op het verkrijgen van inzichten om te komen tot uniforme protocollen en transparante informatievoorziening voor patiënten en zorgverleners bij het op de juiste wijze toedienen van specialistische geneesmiddelen. Beide projecten zijn onlangs van start gegaan. 

Samenwerking zet in op onderzoek naar optimale toepassing van geneesmiddelen

De samenwerking tussen het GGG-programma en de drie farmaceutische bedrijven komt voort uit de doelstelling van het GGG-programma om gesignaleerde lacunes in het onderzoek naar het goed gebruik van geneesmiddelen te dichten, die binnen het huidige systeem niet worden opgepakt. Ook is de samenwerking een voorbeeld van de mogelijkheid die het GGG-programma biedt om inhoudelijk samen te werken met private partijen. AstraZeneca, Janssen en Pfizer zien deze samenwerking en financiële investering als een goede mogelijkheid om als farmaceutische bedrijven bij te dragen aan het zo goed mogelijk inzetten van geneesmiddelen, in het belang van de patiënt en de zorgverlener. ‘Als farmaceutisch bedrijf hebben wij de verantwoordelijkheid om het goed gebruik van geneesmiddelen door patiënten te stimuleren’, licht Christiane Liebrand, National Partnerships Manager bij Pfizer, toe. De samenwerking kan bijdragen aan het helpen beantwoorden van onderzoeksvragen waarin zowel farmaceutische bedrijven als het GGG-programma een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Henk Smid, directeur ZonMw (2018): ‘Als ZonMw zoeken we altijd naar mogelijkheden om deze verantwoordelijkheid gezamenlijk in te vullen door bundeling van publieke middelen en private financiering. Deze samenwerking is hier een mooi voorbeeld van.’

Aanleiding onderzoeken

Het GGG-programma en de farmaceutische samenwerkingspartners constateerden gezamenlijk dat er verbetering mogelijk is in het adequaat gebruik van specialistische geneesmiddelen, die sinds 2012 onder de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen zijn gekomen. Deze geneesmiddelen worden uitsluitend door een medisch specialist voorgeschreven en vanuit het ziekenhuisbudget bekostigd. De toediening van deze geneesmiddelen vindt zowel in het ziekenhuis als thuis plaats en vraagt om uniforme protocollen en transparante informatievoorziening richting patiënten en zorgverleners over het juiste gebruik van deze geneesmiddelen.

De gezamenlijke financiering van de twee onderzoeksprojecten biedt de mogelijkheid om de eerste inventariserende stappen te zetten op het gebied van deze geneesmiddelen bij patiënten met kanker of met reumatische aandoeningen.

Over de onderzoeken

De twee onderzoeksprojecten richten zich op het verkrijgen van inzichten over het optimaliseren van de behandeling en het gebruik van specialistische geneesmiddelen.

Het eerste onderzoek heeft tot doel het in kaart brengen van en inzicht te verkrijgen in de behoefte aan uniforme toedienings- en behandelprotocollen voor de behandeling met de specialistische geneesmiddelen (orale) oncolytica, TNF-alfaremmers en interleukineremmers. Verpleegkundig specialisten, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten worden hierbij betrokken en de invulling hiervan zal voornamelijk worden bekeken vanuit het perspectief van de verpleegkundige. Om die reden wordt het onderzoek vanuit de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) geïnitieerd.

De tweede studie wordt uitgevoerd door het Centrum Patiënt en Geneesmiddel en beoogt het bieden van adequate, uniforme en up-to-date informatie en voorlichting aan patiënten met kanker of met reumatische aandoeningen in het kader van ‘shared decision making’ en ter ondersteuning van de behandeling met specialistische geneesmiddelen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de uitkomsten van de behandeling met deze geneesmiddelen. De resultaten zullen in het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar komen.

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website