2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom geldt sinds 2016 het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Op deze pagina vertellen we meer over het verdrag en welke rol ZonMw speelt.

Laatste nieuws

Nog veel drempels op weg naar een inclusieve samenleving

Sprekers en dagvoorzitters talkshow

De talkshow: 'Samen Vooruit: Kennis en de route naar een inclusieve samenleving' vond plaats op 7 april. Deskundigen uit de wetenschap, beleid en praktijk gingen onder leiding van Gijs Wanders en Mari Sandersmet elkaar in gesprek over het VN-verdrag Handicap. In 2016 tekende Nederland het verdrag. Wat is er in vijf jaar veranderd? En wat kan beter?

Lees meer of kijk terug!

'Je hoeft geen superman te zijn om astronaut te worden'

Kunnen mensen met een handicap ook astronaut worden? Voor veel mensen is dit misschien een droom. Maar ESA zet eind maart een vacature uit waarin mensen met een handicap worden opgeroepen om te solliciteren, parastronauten! ZonMw sprak met André Kuipers over deze ontwikkelingen. Hoe denkt hij over een inclusieve samenleving en wat kan de meerwaarde zijn van een persoon met een handicap in de ruimte?

Lees het interview

Inspiratiepaper ‘Samen in beweging naar een inclusieve samenleving!’

De Coalitie voor Inclusie schreef in samenwerking met ZonMw de inspiratiepaper ‘Samen in beweging naar een inclusieve samenleving'! Het doel van de inspiratiepaper is om iedereen die met inclusie bezig is te inspireren, mooie voorbeelden te delen en inzicht te geven in waardevolle themanetwerken. Zo bouwen we samen verder aan een inclusieve samenleving!

Bekijk de paper

Waarom een speciaal verdrag?

De Universele verklaring voor de rechten van de Mens (UVRM) uit 1948 beschreef de eerste VN-afspraken over mensenrechten. In combinatie met andere verdragen is de zogenaamde International Bill of Human Rights tot stand gekomen. Het 'Verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap' (kortweg 'VN-verdrag Handicap') is hierop gebaseerd en gaat over de brede groep mensen met een chronische ziekte, mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of een psychische beperking. Voor Nederland hebben het CBS en SCP becijferd dat het VN-verdrag Handicap van toepassing is op 1 op de 8 Nederlanders.

4 pijlers

Het verdrag is gebouwd op 4 pijlers of algemene grondslagen.

  1. Gelijkheid
  2. Doeltreffend maar niet onevenredig belastend
  3. Toegankelijkheid
  4. Zelfstandigheid

Iedereen kan meedoen

Het doel en beoogd effect van het VN-verdrag Handicap is een samenleving die 'inclusief' denkt en doet: een samenleving die voor iedereen toegankelijk is en waaraan iedereen kan deelnemen.
Parallel aan de wet is onder leiding van VWS in samenwerking met veel maatschappelijke partijen een plan van aanpak opgesteld. Een implementatiebureau heeft tot taak om samen met maatschappelijke organisaties (zoals Ieder(in), VNG, VNO/NCW) de wet inhoudelijk ‘te laten landen’. En uiteraard wordt de bestaande voorlichtingscampagne 'Zet een streep door discriminatie' uitgebreid met het begrip ‘handicap’.

ZonMw en het VN-verdrag Handicap

Vanwege de decentralisatie van de zorg, hebben gemeenten een belangijke rol om het VN-verdrag uit te voeren. ZonMw wil met kennis bijdragen aan het realiseren van het VN-verdrag Handicap. ZonMw bekijkt hoe programma’s, producten en resultaten nog beter kunnen aansluiten op de vragen waar gemeenten mee rondlopen.

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website