Subsidieoproepen Voor elkaar! 2019

Op de volgende tijdstippen in 2019 gaat er een subsidieoproep van het programma Voor elkaar! open.

Open oproep

Twee keer per jaar wordt er een ‘open subsidieoproep’ georganiseerd. In zo’n open oproep staat het thema niet vast. U kunt dus op elk onderwerp indienen. Zolang het gaat om innovatieve projecten die bevorderen dat mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen.
 
Bij een open oproep dient u eerst een projectidee in. Bij een positief advies door de programmacommissie kunt u een uitgewerkte aanvraag indienen, met daarin onder andere een plan van aanpak.

Netwerksubsidie

Om samenwerking te stimuleren, stellen wij organisaties in 2019 twee keer in de gelegenheid om een netwerksubsidie aan te vragen. Het gaat om een relatief klein bedrag om samenwerking op poten te zetten. Het kan gaan om samenwerking tussen patiëntenorganisaties onderling. Maar het kan ook gaan om samenwerking tussen patiëntenorganisatie(s) en andere organisaties die nodig zijn om bepaalde doelen te behalen of bepaalde activiteiten uit te voeren.

Oproep Beleid & Strategie

De oproep Beleid & Strategie is bedoeld voor organisaties met lidorganisaties of voor een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties. De subsidie die zij in deze ronde aan kunnen vragen, kunnen zij inzetten om een doel te realiseren op strategisch of beleidsniveau waar de beoogde doelgroep uiteindelijk baat bij heeft.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website