Mensen organiseren zich anders dan vroeger. Dat geldt ook voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen. Het lid worden van een patiëntenorganisatie is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend. Ook ontstaan er, naast de bestaande verenigingen, veel nieuwe initiatieven – zoals netwerken of online platforms.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw in 2017 gevraagd voor deze organisaties een programma op te stellen voor projectsubsidies dat rekening houdt met deze nieuwe ontwikkelingen. Op deze pagina leest u hoe het programma is ontstaan.  

Korte voorgeschiedenis

In 2017 voerde het ministerie van VWS dialoogsessies met cliënten, mantelzorgers, patiënten- en gehandicaptenorganisaties. In het eindrapport Patiëntendialoog werd geadviseerd om de samenwerking tussen patiëntenorganisaties op een andere manier te faciliteren, zonder de verplichte samenwerking met zeven organisaties. Ook werd geadviseerd om de ledenaantallen los te laten. En in plaats daarvan projectaanvragen te toetsen op bereik en impact.

De ontwikkeling van het programma Voor elkaar!

VWS heeft besloten om ZonMw te vragen een programma op te stellen waarin wordt gezocht naar criteria voor bereik en impact. Binnen het programma kunnen belangenbehartigende organisaties en netwerken projectsubsidie aanvragen. Het aantal leden van een organisatie is daarbij niet relevant. Samenwerken en het gebruik maken van ervaringsdeskundigen blijven wel belangrijk.

In oktober 2018 is de programmatekst van Voor elkaar! aangeboden aan het ministerie van VWS.

Inventarisatie wensen en ideeën

ZonMw startte in mei 2018 met het openstellen van een enquête voor vertegenwoordigers van alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties, met als doel de eerste wensen en behoeften op te halen. Op 29 mei en 19 juni organiseerden ZonMw bij PGOsupport in Utrecht twee bijeenkomsten waar de uitkomsten van de enquête besproken werden. Zie het verslag van deze bijeenkomsten.

Programmacommissie

Het programma Voor elkaar! wordt ondersteund door een onafhankelijke programmacommissie, die in 2018 is ingesteld. In een speciale digitale publicatie stellen de leden van deze commissie zich aan u voor.

Subsidieoproepen

Op 19 september 2018 is de eerste subsidieoproep 'Implementeren met impact' opengesteld. De eerste projecten uit die ronde zijn inmiddels gestart. Daarnaast is er in 2019 een eerste open subsidieoproep geweest. Deze open oproep wordt in het najaar herhaald. Ook volgen er nog oproepen voor Netwerken en Strategie & Beleid. Bekijk hier het meest actuele overzicht van de subsidieoproepen.

Heeft u ideeën of wensen?

Heeft u nog ideeën of wensen voor het programma Voor elkaar!, dan kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar participatie@zonmw.nl. Heeft u nog vragen? Bekijk dan onze pagina met veelgestelde vragen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website