ZonMw tijdlijn Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Voor elkaar! nl-nl Thu, 05 Dec 2019 18:43:50 +0100 Thu, 05 Dec 2019 18:43:50 +0100 TYPO3 news-4759 Wed, 23 Oct 2019 10:01:40 +0200 Vooraankondiging oproep ‘netwerksubsidie’ Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-oproep-netwerksubsidie-voor-elkaar/ Het programma Voor elkaar! opent op 5 november weer een oproep ‘Netwerksubsidies’. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een chronische beperking kunnen een aanvraag indienen voor een bedrag van maximaal 5.000 euro. De oproep ‘netwerksubsidies’ is bedoeld als impuls om samenwerking op te zetten. Dat kan samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling zijn, maar ook samenwerking met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 euro per aanvraag. Voor de oproep is in totaal 100.000 euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 10 december 2019. Vanaf 4 november 2019 verschijnt de oproeptekst op de ZonMw-website. Houd hiervoor de subsidiekalender en de webpagina van het programma Voor elkaar! in de gaten.

]]>
news-4755 Tue, 22 Oct 2019 16:55:47 +0200 Razende Reporter gaat aan de slag voor het programma Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/razende-reporter-gaat-aan-de-slag-voor-het-programma-voor-elkaar/ Heb jij een project binnen het programma Voor elkaar!? Dan kan het zomaar gebeuren dat je bezoek krijgt van onze Razende Reporter Marcel Senten. De Razende Reporter gaat door het land ‘razen’ op zoek naar mooie projecten met impact! Lukt het jullie om een gemeente ‘om’ te krijgen, een drukbezochte activiteit te organiseren, veel mensen te mobiliseren en daadwerkelijk iets te verbeteren voor je doelgroep? Laat het ons dan weten en de Razende Reporter maakt er een mooi artikel of misschien wel een filmpje van.

Want dat is wat Marcel gaat doen: succesverhalen laten zien en onderzoeken wat de kracht van het welslagen is. Wat maakt dat jouw project goed uitpakt? Hoe zorg jij voor impact? Wat kunnen anderen van jouw ervaringen leren? ‘Maar’, zegt onze Razende Reporter zelf: ‘Het gaat niet alleen over successen hoor! Ik wil ook weten waarom iets niet of niet goed lukte. Want ook daar kunnen we wat van opsteken. Zodat anderen niet in dezelfde valkuilen stappen.’

Op de website van ZonMw, maar ook in de besloten Facebookgroep van Voor elkaar!, is straks te lezen, te zien en te horen wat Marcel allemaal heeft ‘ontdekt’. Het kan zijn dat jullie door hem benaderd worden voor een interview, maar je kunt de Razende Reporter natuurlijk ook zelf uitnodigen als je een mooie activiteit hebt waar hij verslag van kan doen. Laat dat ons dan weten via participatie@zonmw.nl.

Meer informatie

]]>
news-4607 Tue, 24 Sep 2019 16:02:03 +0200 Sporten met beperking dankzij slimme vondsten https://mediator.zonmw.nl/mediator-37/sporten-met-beperking-dankzij-slimme-vondsten/?utm_medium=email ‘Be active’ en ‘sporten doet iets met je’. De slogans van de Nationale Sportweek en de European Sport Week, die deze maand worden gehouden, zijn duidelijk: sporten is goed voor je. Maar als je een fysieke beperking hebt, is ‘gewoon’ sporten niet altijd mogelijk. Jan Verberkt zoekt daarvoor slimme oplossingen. Hij is projectleider van het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten in Eindhoven. news-4474 Tue, 27 Aug 2019 11:37:51 +0200 ‘Nederland is divers, nu de medische wereld nog’ https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nederland-is-divers-nu-de-medische-wereld-nog~bdf00623/ Er moet meer structurele aandacht komen voor ziektes waar vooral mensen van kleur onder lijden, vindt Chantelle Rodgers (40). ‘De medische wereld in de breedte moet meegroeien met het Nederland zoals het er nu uitziet.’ news-4440 Tue, 20 Aug 2019 01:00:00 +0200 Subsidieoproepen voor lokale initiatieven die eenzaamheid onder ouderen aanpakken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-voor-lokale-initiatieven-die-eenzaamheid-onder-ouderen-aanpakken/ Om eenzaamheid onder ouderen duurzaam terug te dringen, kan subsidie worden aangevraagd voor de opzet, uitwerking en beschrijving van startende en bestaande lokale initiatieven tegen eenzaamheid. Deze regeling is een initiatief vanuit het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het kader hiervan opent programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) vandaag twee subsidieoproepen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Veel ouderen eenzaam

Er zijn 1,3 miljoen mensen in Nederland van 75 jaar of ouder. En dit aantal stijgt. Uit onderzoek blijkt dat ruim 50% van de 75-plussers zich wel eens eenzaam voelt. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld ontstaan door een achteruitgang van de gezondheid en mobiliteit of door het verlies van naasten.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Begin vorig jaar is het ministerie van VWS gestart met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Het doel van dit programma is het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland. Dat doet VWS door de ondersteuning van landelijke en lokale coalities die samen eenzaamheid aanpakken. Ook zet het ministerie van VWS in op het delen van kennis en ervaringen over welke interventies werken bij het voorkomen of verminderen van gevoelens van eenzaamheid. Hierbij sluit deze subsidieregeling aan. De subsidie helpt initiatiefnemers bij het (verder) ontwikkelen van hun initiatief en het zetten van de eerste stappen om hun kennis en ervaringen te delen.

Subsidieoproepen voor startende en bestaande lokale intitiatieven

Deze subsidieoproepen ondersteunen aanvragers bij hun lokale startende en bestaande initiatieven die als doel hebben het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij ouderen. Er kan maximaal €15.000,- worden aangevraagd voor startende initiatieven en €25.000,- voor bestaande initiatieven.

Wie kan aanvragen en hoe dient u deze aanvraag in?

De aanvragers van deze subsidies moeten direct betrokken zijn bij (eenzame) ouderen of samenwerken met (een) lokale organisatie(s) die bij ouderen betrokken is. U kunt alleen een subsidieaanvraag indienen als u uiterlijk 12 september 2019 (om 14.00 uur) een vooraanmelding bij ons heeft gedaan. U kunt uw vooraanmelding bij ons doen via dit online registratieformulier. De definitieve subsidieaanvraag moet uiterlijk 8 oktober 2019 bij ons binnen zijn.

Meer informatie

]]>
news-4424 Thu, 08 Aug 2019 14:30:53 +0200 2de open oproep Voor elkaar! van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/2de-open-oproep-voor-elkaar-van-start/ De 2de open oproep van het programma Voor elkaar! is geopend. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte ,beperking of psychische problemen kunnen een aanvraag indienen. Net als tijdens de 1ste open oproep dienen aanvragers eerst een projectidee in. De deadline hiervoor is op 13 september 2019 om 14:00 uur. Bekijk de tekst van de 2de open oproep

De insteek van de 2de open oproep is hetzelfde als die van de 1ste, vertellen Jolanda Huizer en Robert Jabroer van het team Voor elkaar! ‘Het is een “open” subsidieoproep. Net als bij de eerste open oproep zijn aanvragers vrij om zelf te bepalen wat het thema van hun projectidee is’, aldus Robert. ‘Er gelden natuurlijk wel voorwaarden voor het projectidee’, vult Jolanda aan. ‘Zo moet het project er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat mensen met een (chronische) ziekte of beperking én hun naasten beter in staat zijn om hun leven zo goed mogelijk zelf vorm te geven, ondanks die ziekte of beperking.’

Lees de volledige tekst van de subsidieoproep door

Jolanda en Robert benadrukken dat het belangrijk is om de volledige tekst van de subsidieoproep goed door te lezen voordat je aan een aanvraag begint. Robert: ‘In vorige rondes merkten we dat sommige aanvragers te laat begonnen waren met hun aanvraag, of alleen de samenvatting van de aanvraag hadden gelezen. Daarom zou ik willen adviseren: lees de volledige oproeptekst. En mocht je vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen.’ Ook op tijd beginnen met het schrijven van een projectidee is aan te raden. Jolanda: ‘Een projectidee schrijven kost namelijk meer tijd dan je denkt.’

Om aanvragers te ondersteunen bij hun projectaanvraag, heeft het team van Voor elkaar! een serie filmpjes met tips gemaakt. ‘Als je die filmpjes bekijkt, dan kom je beter beslagen ten ijs’, aldus Jolanda. ‘Daarnaast geeft PGOsupport individueel advies aan organisaties die een aanvraag willen indienen.’

Gebruik het aanvraagformulier als leidraad

Mensen die een aanvraag willen indienen voor de 2de open subsidieoproep, moeten een formulier meesturen waarin ze vragen over hun projectidee beantwoorden. Jolanda raadt iedereen aan om de vragen uit het formulier te gebruiken als leidraad voor het schrijven van een projectidee. ‘Als je dat doet, weet je zeker dat je alle belangrijke punten uit de subsidieoproep meegenomen hebt. Voor de programmacommissie die alle aanvragen gaat beoordelen is het ook makkelijker; dan hoeven ze niet tussen de regels te zoeken naar de informatie die zij belangrijk vinden.’ Bekijk hier het aanvraagformulier voor de 2de open subsidieoproep.  

Praktische informatie

De 2de open subsidieoproep van Voor elkaar! is bedoeld voor organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte of beperking. Het gaat om organisaties door en voor deze  doelgroep, en niet om organisaties alleen vóór de doelgroep. De aanvraag moet dus vanuit de mensen met ziekte, beperking of psychische problemen zélf komen. De oproep is verdeeld in twee fases: in de eerste fase wordt er een projectidee ingediend. Na een advies van de programmacommissie kan een uitgewerkte aanvraag worden ingediend. De deadline voor het indienen van een projectidee is op 13 september 2019 om 14:00.

Relevante links

]]>
news-4420 Thu, 08 Aug 2019 10:17:26 +0200 Meedoen aan Innovatie-impuls? https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/volwaardig-leven/innovatie-impuls/waarom-meedoen?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws8augustus2019&utm_content=technologie+voor+verbetering+van+de+gehandicaptenzorg Wil je graag zorgtechnologie inzetten om de zorg aan en ondersteuning van mensen met een beperking te verbeteren? Zoals bijvoorbeeld apps, robots of sensoren? Maar heb je daar nog weinig kennis en ervaring mee? Dan is de Innovatie-impuls iets voor jullie organisatie. news-4399 Wed, 31 Jul 2019 11:30:37 +0200 ProDemos en Ieder(in) starten pilot cursus Politiek Actief voor mensen met een beperking https://iederin.nl/nieuws/18541/cursus-politiek-actief--pilot-voor-mensen-met-een-beperking/ Dit najaar organiseren ProDemos en Ieder(in) een speciale pilot van de cursus Politiek Actief voor de gemeente. Deze pilot is bedoeld voor mensen met een auditieve, visuele en/of fysieke beperking. Zij organiseren deze versie van Politiek Actief in Utrecht, Den Bosch en Katwijk. Hierbij wordt getest welke aanpassingen verder nodig zijn om de cursus voor nog meer mensen toegankelijk te maken. news-4396 Tue, 30 Jul 2019 21:48:58 +0200 2de open subsidieoproep Voor elkaar! 8 augustus 2019 van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/2de-open-subsidieoproep-voor-elkaar-8-augustus-2019-van-start/ Op 8 augustus 2019 gaat de 2de open subsidieoproep van het programma Voor elkaar! open. U kunt tot en met 12 september een projectidee indienen bij ZonMw. Net als in de 1ste open oproep eerder dit jaar, mogen aanvragers zelf het thema van hun aanvraag bepalen. Voorwaarde is wel dat het onderwerp voortkomt uit de doelgroep en aansluit bij behoefte  van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen of hun naasten.

Twee stappen: projectidee en uitgebreide aanvraag

Net als in de 1ste open oproep wordt aanvragers gevraagd om eerst een projectidee indienen. Na een advies van de programmacommissie over het projectidee kan er een uitgewerkte aanvraag ingediend worden. Wilt u een projectidee indienen, leest eerst de subsidieoproep grondig door. En voor het indienen van het projectidee, maak gebruik van het aanvraagformulier, te vinden via de link onderaan de subsidieoproep.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van een aanvraag, bekijk dan de filmpjes met tips.

PGOsupport

PGOsupport kan u hulp bieden om uw projectidee scherp te krijgen. Kijk daarvoor op www.pgosupport.nl

Het programma Voor elkaar!

Meer weten over het programma Voor elkaar? Ga dan naar de programmapagina van Voor elkaar!

]]>
news-4387 Mon, 29 Jul 2019 11:08:39 +0200 Blog: 'Toegankelijke technologie: "Geen woorden, maar daden!"​' https://www.linkedin.com/pulse/toegankelijke-technologie-geen-woorden-maar-daden-michiel-dijkman/ Michiel Dijkman schreef op LinkedIn een blog over toegankelijkheid. 'Er zijn inderdaad obstakels voor slechtzienden, slechthorenden, mensen met een (lichamelijke) beperking en ook voor kinderen en senioren. Echter, de oplossingen worden vaak niet benoemd. Het mooie is dat juist technologie en innovatie die obstakels ook weer weg kunnen nemen. Alleen moet men wel weten wat er mogelijk is voor welk obstakel.' news-4349 Wed, 17 Jul 2019 10:31:18 +0200 ZonMw honoreert 15 projecten uit 1ste open oproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-honoreert-15-projecten-uit-1ste-open-oproep-voor-elkaar/ De 1ste open oproep van het programma Voor elkaar! is inmiddels afgerond. Er zijn 15 projecten gehonoreerd, die in de loop van de zomer van start gaan. De 15 gehonoreerde aanvragen scoorden het hoogst op de beoordelingscriteria uit de subsidieoproep. De projecten starten in de loop van de zomer. Vanaf september kunt u een overzicht en een beknopte omschrijving van de startende projecten terugvinden op de website van ZonMw. 

Veel aanvragen

Er was voor deze oproep in totaal 1 miljoen euro aan budget beschikbaar. Dit terwijl er voor ongeveer 7 miljoen euro aan budget was aangevraagd. Dat betekent dat er scherp geselecteerd moest worden op basis van de criteria uit de oproep. Alleen de allerbeste aanvragen zijn gehonoreerd; minder dan 20% van de aanvragen heeft subsidie gekregen in deze ronde.

2de open oproep in augustus

Rond 1 augustus 2019 opent de 2de open subsidieoproep. Dan kunt u weer een aanvraag indienen voor een projectsubsidie. Meer informatie over de nieuwe oproep volgt begin augustus.

Ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het aanscherpen van uw idee, of heeft u tips nodig voor het schrijven van een projectaanvraag? PGOsupport organiseert op 24 juli en 21 augustus speciale workshops om u voor te bereiden op het aanvragen van een subsidie. ZonMw organiseert op die dagen ook  informatiebijeenkomsten, waarop u vragen kunt stellen over het indienen van een aanvraag. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomsten.

Evaluatie

ZonMw evalueert na afloop van elke subsidieoproep hoe alles is verlopen en wat er beter kan. Ook voor deze 1ste open oproep gebeurt dat. PGOsupport stelt binnenkort een enquête open voor alle mensen die een projectidee of aanvraag hebben ingediend, zodat zij feedback kunnen geven. Mocht u tips of suggesties hebben, dan kunt u deze in die enquête kwijt.

Vragen over de uitslag van uw projectaanvraag?

Als u nog vragen heeft over het besluit over uw aanvraag, kunt u een e-mail sturen naar participatie@zonmw.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de programmapagina van Voor elkaar! Na de zomer komt er meer informatie over de projecten op de website te staan.

]]>
news-4198 Tue, 18 Jun 2019 11:49:18 +0200 Rick Brink gekozen tot eerste Minister van Gehandicaptenzaken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rick-brink-gekozen-tot-eerste-minister-van-gehandicaptenzaken/ Rick Brink gekozen tot eerste Minister van Gehandicaptenzaken news-4183 Mon, 17 Jun 2019 09:24:43 +0200 UvH start onderzoek naar sociale inclusie van mensen met een beperking in een beschutte woonomgeving https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/uvh-start-onderzoek-naar-sociale-inclusie-van-mensen-met-een-beperking-in-een-beschutte-woonomgeving De Universiteit voor Humanistiek, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, KansPlus, Platform EMG en Sien gaan onderzoeken wat de betekenis van het VN-verdrag is voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die verblijven in een beschutte woonomgeving. Zij krijgen hiervoor financiering van ZonMw vanuit het programma Ethiek en Gezondheid, en voeren het uit in samenwerking met zes zorginstellingen. news-4158 Thu, 06 Jun 2019 14:40:07 +0200 Hoe gemeentevriendelijk is ZonMw? https://mediator.zonmw.nl/mediator-35/hoe-gemeentevriendelijk-is-zonmw/ De transitie in de zorg legde vier jaar geleden nieuwe verantwoordelijkheden neer bij gemeenten. Als wethouder van gemeente Leusden zag ik ze voorbij komen: Wmo, jeugdzorg, de integratie van mensen met een beperking en ouderenzorg. Momenteel liggen veel wethouders wakker van de kostenoverschrijdingen binnen de jeugdzorg. news-4156 Thu, 06 Jun 2019 13:56:28 +0200 Paula Sterkenburg benoemd tot hoogleraar ‘Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ https://www.vgn.nl/artikel/27700 Paula Sterkenburg is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel verbindt twee zorggebieden: de zorg voor mensen met een visuele beperking en die voor mensen met een visuele én verstandelijke beperking. De leerstoel van Paula Sterkenburg is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds en maakt deel uit van de Academische Werkplaats Bartiméus-VU. Haar opdracht is om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking. Met de focus op sociale relaties en ICT-toepassingen als hulpmiddel. news-4152 Wed, 05 Jun 2019 10:08:35 +0200 Subsidieoproepen ‘beleid en strategie’ en ‘netwerksubsidies’ geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-beleid-en-strategie-en-netwerksubsidies-geopend/ Het programma Voor elkaar! heeft twee subsidieoproepen geopend: de oproep ‘Beleid en Strategie’ en de oproep ‘Netwerksubsidies’. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een chronische beperking kunnen een aanvraag indienen. Bekijk hier de oproep Beleid en Strategie en de oproep Netwerksubsidies.

Thema

De oproepen die nu open staan hebben een andere insteek dan de open oproep van afgelopen voorjaar, vertelt Robert Jabroer van het team Voor elkaar! ‘In de open oproep mochten indieners zelf bepalen op welke onderwerp ze een aanvraag deden en met welke insteek dat was. De oproepen die nu open staan hebben duidelijkere thema’s: samenwerking en strategisch beleid.’

Tijdig beginnen

Robert roept indieners op om de volledige subsidieoproep goed door te lezen voordat ze een aanvraag indienen. En om op tijd te beginnen met de voorbereidingen. ‘In vorige rondes merkten we dat sommige aanvragers te laat begonnen waren met hun aanvraag, of alleen de samenvatting van de oproep hadden gelezen. Daarom zou ik willen adviseren: begin op tijd en lees de volledige oproeptekst. Die vind je als PDF boven de grote, blauwe knop “subsidie indienen”’ op de subsidiepagina. En mocht je vragen hebben, dan staat het team Voor elkaar! voor je klaar.’

Oproep Netwerksubsidies

De oproep ‘netwerksubsidies’ is bedoeld als impuls om samenwerking op te zetten. Dat kan samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling zijn, maar ook samenwerking met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 euro per aanvraag. Voor de oproep is in totaal 100.000 euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 18 juli 2019 om 14:00 uur. Voor meer informatie over de oproep en de volledige oproeptekst kunt u terecht op de subsidiepagina van de oproep Netwerksubsidies.

Oproep Beleid en Strategie

De oproep Beleid en Strategie is bedoeld voor een Nederlandse patiënten- of cliëntenorganisatie met minimaal 10 lidorganisaties. Met de subsidie kunnen zij projecten uitvoeren die aantoonbaar van belang zijn voor de brede groep van aangesloten leden. De projecten in deze oproep hebben dus een (aandoenings)overstijgend karakter.

Daarnaast heeft deze oproep als doel te leren over aspecten die bijdragen aan een succesvolle belangenbehartiging op strategisch en beleidsmatig niveau. Voorbeelden hiervan zijn: beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging op aandoeningsoverstijgende thema’s of het vergroten van bekendheid op aandoeningsoverstijgende thema’s bij beleid, politiek of wetgeving.

Het maximaal aan te vragen bedrag per project is 300.000 euro. Voor de subsidieoproep is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 16 juli 2019 om 14:00 uur. Voor meer informatie over de oproep en de volledige oproeptekst kunt u terecht op de subsidiepagina van de oproep Beleid en Strategie.

Meer informatie

Ga naar de programmapagina van Voor elkaar!

]]>
news-4111 Mon, 27 May 2019 16:09:20 +0200 Live webinar: In gesprek over Goede vertegenwoordiging https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2019/05/21/live-webinar-in-gesprek-over-goede-vertegenwoordiging Bent u zorgverlener, patiënt, vertegenwoordiger van een familielid, vrijwillige of professionele mentor, curator, beleidsmaker, jurist of (zorg)bestuurder en bent u op zoek naar meer duidelijkheid of wilt u meer te weten komen over het behartigen van de belangen van patiënten die zelf geen beslissingen kunnen nemen over zorg en behandeling? Op 12 juni gaat de Gezondheidsraad tijdens een live webinar graag met u in gesprek. news-3950 Thu, 18 Apr 2019 18:11:42 +0200 5 uitdagingen waar je niet omheen kunt https://www.pgosupport.nl/5-uitdagingen-waar-je-niet-omheen-kunt Meebewegen met ontwikkelingen is noodzakelijk. Joos Vaessens van PGOsupport ziet 5 kansen voor patiëntenorganisaties. news-3679 Wed, 27 Feb 2019 09:26:54 +0100 Handreiking voor patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling van digitale zorg https://www.pgosupport.nl/digitale-zorg E-health wordt alleen goed gebruikt als patiënten deze nuttig, gebruiksvriendelijk en veilig vinden. Patiënten betrekken lijkt daarom een open deur. Maar hoe organiseer je samenwerking met patiënten? De Handreiking voor patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling van digitale zorg geeft antwoord op zulke vragen. Er is ook een Handreiking voor toegankelijke digitale zorg (2019) verschenen. news-3645 Tue, 19 Feb 2019 13:41:52 +0100 Informatiebijeenkomst over eerste open oproep Voor elkaar! via livestream te volgen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomst-over-eerste-open-oproep-voor-elkaar-via-livestream-te-volgen/ Op 20 en 22 februari 2019 organiseert ZonMw twee informatiebijeenkomsten over de eerste open oproep van het programma Voor elkaar! Om iedereen de gelegenheid te geven om de bijeenkomst te volgen, is de informatiebijeenkomst van 20 februari via een livestream te volgen. De livestream is te volgen via: https://pgosupport.mediasite.com/Mediasite/Channel/live

Hoe log ik in op de livestream?

Inloggen kan op 20 februari vanaf 20:00 uur door in de blauwe taakbalk bovenin op ‘sign in’ te klikken en in te loggen met de volgende gegevens:

Gebruikersnaam: LiveView
Wachtwoord: Kijker#
 
Na het inloggen klikt u op scherm ‘W:’ en vervolgens op de playknop om de livestream te starten.

Meer over de eerste open oproep

In de open oproep, die op 21 februari van open gaat, dienen organisaties in eerste instantie alleen een projectidee in. Bij een positief advies door de programmacommissie kan men een uitgewerkte aanvraag indienen, met daarin onder andere een plan van aanpak. Organisaties hebben tot 21 maart 2019 om 14:00 uur om een projectidee in te dienen.

Extra informatiebijeenkomst op 22 februari 2019

Op 22 februari 2019 wordt er een extra informatiebijeenkomst georganiseerd bij ZonMw. Die vindt plaats vanaf 14:00 uur op het kantoor van ZonMw in Den Haag. Er zijn nog plekken vrij voor deze bijeenkomst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar participatie@zonmw.nl onder vermelding van 22 februari.

]]>
news-3572 Wed, 06 Feb 2019 09:20:50 +0100 Tweede subsidieoproep Voor elkaar! van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-subsidieoproep-voor-elkaar-van-start/ Op 21 februari 2019 opent de tweede subsidieoproep van Voor elkaar! De oproep gaat over innovatieve projecten die bevorderen dat mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. ZonMw vraagt u bij deze subsidieoproep om eerst een projectidee in te dienen en nog geen uitgewerkte aanvraag.

Workshop

PGOsupport biedt op 22 februari 2019 de workshop ‘Bereid je voor op de subsidieoproep van ZonMw’ aan. Deze vindt plaats van 10 tot 14 uur bij ZonMw in Den Haag. U gaat aan de slag met het verder onderzoeken en aanscherpen van een vernieuwend idee. Wees er snel bij. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan op de website van PGOsupport.

Informatiebijeenkomst 1ste open oproep

Op 20 februari en bij voldoende belangstelling ook op 22 februari 2019 organiseren we informatiebijeenkomsten over de eerste open oproep van 2019. We geven toelichting waar de oproep over gaat. En we leggen uit wat het indienen van een projectidee inhoudt en hoe de vervolgstap (indienen van een uitgewerkte aanvraag) eruit ziet. Er is dan ook volop de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Aanmelden voor informatiebijeenkomst

U kunt zich alleen nog aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 22 februari, om 14 uur bij ZnMw in Den Haag. De bijeenkomst op 20 februari in Utrecht zit al vol. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar participatie@zonmw.nl (onder vermelding van 22 februari).

Subsidieoproepen Voor elkaar! 2019

Naast deze oproep zijn er in 2019 nog een aantal subsidieoproepen. Daar vindt u op deze pagina meer informatie over.

Meer weten over het programma Voor elkaar? Ga dan naar de programmapagina van Voor elkaar!

]]>
news-3389 Sat, 22 Dec 2018 09:00:00 +0100 12 projecten gehonoreerd voor 1ste subsidieoproep Voor elkaar! ‘Implementeren met impact’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-projecten-gehonoreerd-voor-1ste-subsidieoproep-voor-elkaar-implementeren-met-impact/ Voor de 1ste subsidieoproep van Voor elkaar! ‘Implementeren met impact’ zijn 12 aanvragen gehonoreerd. Voor deze subsidieoproep voor implementatieprojecten was in totaal 500 duizend euro beschikbaar. In 2019 volgen er nieuwe subsidieoproepen. Meer daar over is bekend in de tweede helft van januari. De 12 gehonoreerde aanvragen vielen alle in de hoogste beoordelingscategorie: ‘zeer relevant’ en ‘kwalitatief goed’. Dit houdt in dat er 84 aanvragen zijn afgewezen. De projecten gaan over een breed scala aan onderwerpen. De organisaties zijn ook divers, van grotere patiëntenorganisaties tot kleine initiatieven.

Veel aanvragen

Omdat er veel meer aanvragen zijn ingediend dan er vanuit het beschikbare budget voor deze subsidieoproep gefinancierd kunnen worden, kan het voorkomen dat een projectaanvraag wel relevant is bevonden en voldoende of goed van kwaliteit is, maar toch niet gehonoreerd kon worden. Dat betekent dat andere voorstellen beter scoorden op de criteria relevantie en kwaliteit.

Nieuwe subsidieoproepen in 2019

In 2019 zijn er nieuwe kansen om een projectaanvraag in te dienen. Tweede helft van januari laten wij weten waar de eerstkomende subsidieoproepen voor 2019 over zullen gaan. PGOsupport komt in 2019 met een aanbod om organisaties te ondersteunen bij het aanvragen van subsidie.

Vragen over de uitslag van uw projectaanvraag?

Stuur een mail naar participatie@zonmw.nl, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dit kan in verband met de feestdagen iets langer duren dan u van ons gewend bent.

Meer informatie

Zodra alle formaliteiten voor de gehonoreerde projecten zijn afgehandeld, komen de projecten op de website te staan. 

Website ZonMw-programma Voor elkaar!

]]>
news-3379 Wed, 19 Dec 2018 14:20:00 +0100 Subsidie voor kleinschalige initiatieven in de ggz door ervaringsdeskundigen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-kleinschalige-initiatieven-in-de-ggz-door-ervaringsdeskundigen/ Ervaringsdeskundigen kunnen samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling. De deadline voor het aanvragen van deze subsidie is vrijdag 15 februari 2019 om 14.00 uur.
De subsidie is bedoeld voor initiatieven, interventies of instrumenten die door ervaringsdeskundigen worden geleid en ten goede komen van ggz-patiënten. Ook voor het inzetten van ervaringsdeskundigen bij opleidingen voor professionals kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het leiden van een (herstel)groep, het opzetten van een (digitaal) platform, het inzetten van een ervaringsdeskundige bij de opleiding tot hulpverlener of het geven van voorlichting binnen een ggz-instelling.

Budget

De maximaal aan te vragen subsidie per project is € 20.000,- voor een looptijd van maximaal 6 maanden. De subsidies zijn niet bedoeld voor het voortzetten van de werkzaamheden van een ervaringsdeskundige die reeds in dienst is van een organisatie. Dit valt namelijk onder verzekerde zorg. In totaal is er voor deze subsidieronde maximaal € 300.000,- gereserveerd. Er kunnen dus maximaal 15 projecten toegekend worden.

Informatiebijeenkomst en training

Wilt u meer weten over de subsidieoproep? Kom dan op maandag 21 januari 2019 of dinsdag 29 januai van 12.00 tot 13.00 uur naar de informatiebijeenkomst bij PGOsupport in Utrecht. U kunt zich hiervoor aanmelden via avg@zonmw.nl. ZonMw licht daar de subsidiemogelijkheid toe. Aansluitend geeft PGOsupport de training ‘Projectaanvraag schrijven voor ervaringsdeskundigen’ (13.00 tot 16.30 uur). De trainingen van PGOSupport zitten inmiddels helaas vol; u kunt zich hier dus niet meer voor inschrijven.

Meer informatie

]]>
news-3226 Fri, 16 Nov 2018 12:56:13 +0100 96 projectaanvragen binnengekomen voor eerste subsidieoproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/96-projectaanvragen-binnengekomen-voor-eerste-subsidieoproep-voor-elkaar/ Voor de eerste subsidieoproep van het programma Voor elkaar!, getiteld ‘Implementeren met impact’, zijn 96 aanvragen binnengekomen. In de aanvragen zit veel variatie, op thema, doelgroepen en soorten organisaties.  Deze eerste subsidieoproep ging over implementatie, het verder richting de praktijk of toepassing brengen van een bestaand product, dienst of activiteit. De thema’s waarop is ingediend, lopen uiteen. Van onderwerpen gerelateerd aan zorg, tot aan projecten over werk en school. Er zijn aanvragen binnengekomen van zowel de meer traditionele verenigingen als van andere organisaties, zoals platforms en netwerken. Ook de aangevraagde bedragen lopen uiteen. 

Beoordeling

De komende weken worden alle subsidieaanvragen bekeken en beoordeeld door het programmateam en de programmacommissie. Daarbij wordt gekeken naar de criteria uit de subsidieoproep over bereik en impact. Het gaat om vragen over de relevantie van het project, zoals: is het product, de dienst of de activiteit een antwoord op het probleem van de doelgroep. Of, zit de doelgroep juist op dít product, deze dienst of activiteit te wachten. Het gaat ook om kwaliteit. Bijvoorbeeld, gaat het plan van aanpak ertoe leiden dat het product, de dienst of activiteit ook daadwerkelijk duurzaam gebruikt gaat worden in de praktijk. 

Beslissing

De subsidieaanvragen worden op 6 december door programmacommissie besproken. Rond 20 december gaan de brieven uit waarin aan de indieners van de subsidieaanvraag bekend gemaakt wordt of hun project is gehonoreerd. In de brief wordt ook toelichting gegeven op de honorering of de afwijzing. Tot die tijd wordt er nog niet over de uitkomsten van deze subsidieoproep gecommuniceerd.  

De volgende subsidieoproep

Gezien het beschikbare totaalbedrag en het aantal aanvragen zullen er vrijwel zeker ook mooie voorstellen zijn die het (net) niet halen. Toekomstige subsidieoproepen bieden nieuwe kansen. In de tweede helft van januari 2019 maken wij bekend waar de eerstvolgende subsidieoproepen over gaan.

Meer informatie

Lees alles over het programma Voor elkaar! op onze speciale programmapagina.
 

]]>
news-2871 Wed, 19 Sep 2018 16:30:00 +0200 Informatiebijeenkomst eerste subsidieoproep Voor elkaar! ‘Implementeren met impact’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomst-eerste-subsidieoproep-voor-elkaar-implementeren-met-impact/ De eerste ronde van de projectsubsidies van het ZonMw-programma Voor elkaar! gaat over implementatie. Deze subsidieronde wordt opengesteld op 19 september 2018. Heeft uw als patiëntenorganisatie of organisatie van mensen met een beperking een veelbelovend product ontwikkeld. En heeft u een plan om de stap naar (breder) gebruik in de praktijk te maken? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over deze subsidieronde op 19 september bij PGOsupport in Utrecht. Concrete producten of resultaten een stap verder brengen
  • Bent u een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de positie van patiënten, cliënten en/of hun naasten?
  • Heeft u een concreet, gebruiksklaar product ontwikkeld, waar men om zit te springen, maar moet u de stap naar daadwerkelijk gebruik in de praktijk  nog maken?
  • Of wordt het product dat u heeft ontwikkeld al met succes gebruikt, maar verdient het een bredere toepassing? Bijvoorbeeld niet alleen voor uw patiëntengroep, maar ook voor anderen.
  • Of heeft u een beleidsmaatregel voor elkaar gekregen waar uw gemeente heel blij mee is, en die andere gemeenten met wat aanpassingen zouden kunnen overnemen?
  • En heeft u een goed plan om dit voor elkaar te krijgen?  

Kortom, wilt u implementeren met impact? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. Het maakt niet uit of uw organisatie groot of klein, traditioneel of meer vernieuwend is. Als u maar een veelbelovend concreet product heeft ontwikkeld, waar veel behoefte aan is bij uw achterban en bij bijvoorbeeld artsen, zorgverleners, verzekeraars of gemeentes.

Informatiebijeenkomst

Op 19 september 2018 organiseren wij een een informatiebijeenkomst over de subsidieoproep. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, bij PGOsupport, aansluitend op het programma van de Academieparade.

Tijdens de informatiebijeenkomst

  • lichten wij de subsidieronde toe,
  • nemen wij met u de criteria door waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen,
  • en leggen wij uit hoe het indienen van een aanvraag in zijn werk gaat.

Er is ook ruimte voor het stellen van vragen en om ideeën uit te wisselen.

Vanaf 16:00 uur bent u van harte welkom. Het programma start om 16:30 uur.
Na afloop van de bijeenkomst is er een broodje.

Aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt. Dus meldt u snel aan via het aanmeldformulier (1 persoon per organisatie; tenzij u begeleiding nodig heeft).

  • Naar het aanmeldformulier

De subsidieronde

De subsidieronde 'Implementeren met impact' gaat open op 19 september 2018. Vanaf die datum is de subsidieoproep te vinden op de subsidiekalender van ZonMw. Achtergrondinformatie over de subsidieoproep zal ook te vinden zijn op de webpagina Voor elkaar!

 

]]>
news-2391 Tue, 01 May 2018 08:00:00 +0200 Nieuw programma voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-programma-voor-patienten-en-gehandicaptenorganisaties-voor-elkaar/ Wij gaan samen met alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties een nieuw subsidieprogramma vormgeven gebaseerd op bereik en impact. Uit dialoogbijeenkomsten met het veld is gebleken dat het systeem van vouchers voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties onvoldoende werkt.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ons gevraagd een samenhangend programma voor projectsubsidies vorm te geven gebaseerd op bereik en impact. Dit doen wij samen met u. Doel is het versterken van de positie van de patiënt.

Het gaat om projectsubsidies voor aandoeningsoverstijgende doelen. Er zullen in de periode 2019-2022 diverse subsidierondes op maat worden opengesteld.

Nieuw is dat ook andere organisatievormen/netwerken/platforms en kleinere organisaties mee kunnen doen. Let op: het gaat in dit programma niet om zorg- of welzijnsorganisaties. Instellingssubsidies blijven lopen via DUS-I van het ministerie van VWS.

Bereik en impact

Bereik en impact, vormen samen met ‘aandoeningsoverstijgend’, kwaliteit en relevantie de criteria waaraan voorstellen voor projecten zullen worden getoetst. Hiermee wordt het eerdere criterium van de vouchers, dat was gebaseerd op ledenaantallen, losgelaten.

Samen het programma vormgeven

Voordat het programma start, gaat ZonMw samen met patiënten- en gehandicaptenorganisaties het programma vormgeven. Om welke onderwerpen gaat het en wat heeft prioriteit. Ook formuleren we gezamenlijk een eerste definitie van ‘bereik en impact’. Bij bepalen van de thema's wordt aangesloten bij de uitkomsten van de eerdere dialoogbijeenkomsten.

Projectsubsidies 2019-2022

ZonMw vertaalt het gezamenlijk opgestelde programma naar diverse subsidierondes in de periode 2019-2022. Voor deze rondes zullen eenvoudige, korte en begrijpelijke procedures gelden. Hierbij kunnen aanvragers ondersteuning van PGOsupport krijgen. Naar verwachting zal in het najaar 2018 de eerste subsidieronde worden opengesteld.

Onderzoek

Gedurende de 4 jaar waarin met de nieuwe projectsubsidies wordt gewerkt (2019-2022), worden twee onderzoeken uitgevoerd.

Een onderzoek bekijkt aan de hand van de ervaringen in de projecten hoe bereik en impact moeten worden gedefinieerd om projectvoorstellen en de projectresultaten in de toekomst te kunnen beoordelen. De uitkomsten vormen de basis voor het nieuwe beleidskader van VWS voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. 

En ander onderzoek brengt in kaart  welke (nieuwe) vormen van patiënten- en gehandicaptenorganisaties, -platforms en netwerken er zijn en hoe deze hun doelen bereiken.

Enquête, deadline 22 mei

De eerste activiteit om in kaart te brengen hoe het programma vorm moet krijgen, is een enquête voor vertegenwoordigers van organisaties, platforms en netwerken voor patiënten- en gehandicapten.

De deadline voor het invullen van de enquête is inmiddels verstreken.

Contact

Wilt u als vertegenwoordiger van patiënten- en gehandicaptenorganisaties contact met ons opnemen? Dat kan via participatie@zonmw.nl (graag naam, organisatie, functie, e-mail en telefoonnummer vermelden)

Meer informatie

]]>