VN Verdrag over de rechten van mensen met een beperking: wat betekent dat?

Het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wil bereiken dat de samenleving voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Op 14 juli 2016 kreeg het VN Verdrag in Nederland een wettelijke basis.

 

Waarom een speciaal verdrag?

De Universele verklaring voor de rechten van de Mens (UVRM) uit 1948 beschreef de eerste VN-afspraken over mensenrechten. In combinatie met andere verdragen is de zogenaamde International Bill of Human Rights tot stand gekomen. Het 'Verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap' (kortweg 'VN-verdrag Handicap') is hierop gebaseerd en gaat over de brede groep mensen met een chronische ziekte, mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of een psychische beperking. Voor Nederland hebben het CBS en SCP becijferd dat het VN Verdrag van toepassing is op 1 op de 8 Nederlanders.

4 pijlers

Het verdrag is gebouwd op 4 pijlers of algemene grondslagen.

  1. Gelijkheid
  2. Doeltreffend maar niet onevenredig belastend
  3. Toegankelijkheid
  4. Zelfstandigheid

Iedereen kan meedoen

Het doel en beoogd effect van het VN Verdrag is een samenleving die 'inclusief' denkt en doet: een samenleving die voor iedereen toegankelijk is en waaraan iedereen kan deelnemen.
Parallel aan de wet is onder leiding van VWS in samenwerking met veel maatschappelijke partijen een plan van aanpak opgesteld. Een implementatiebureau heeft tot taak om samen met maatschappelijke organisaties (zoals Ieder(in), VNG, VNO/NCW) de wet inhoudelijk ‘te laten landen’. En uiteraard wordt de bestaande voorlichtingscampagne Zet een streep door discriminatie uitgebreid met het begrip ‘handicap’.

ZonMw en het VN Verdrag

Vanwege de decentralisatie van de zorg, hebben gemeenten een belangijke rol om het VN Verdrag uit te voeren. ZonMw bekijkt hoe programma’s, producten en resultaten nog beter kunnen aansluiten op de vragen waar gemeenten mee rondlopen.

Meer informatie

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website