Vaak werpt de samenleving onbedoeld drempels op voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte, of in het gemeentehuis. Door hierover in gesprek te gaan met de doelgroep zelf, wordt duidelijk wat de grootste knelpunten zijn die mensen met een beperking ervaren. Uitgangspunt van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat in 2016 is ingegaan, is namelijk dat de algemene rechten van de mens voor iedereen gelden.

Op zoek naar een praktische methodiek

Het project ‘De Sensatie van een Goed leven’ probeert antwoord te geven op dit vraagstuk, toegespitst op mensen met autisme. De onderzoekers halen ervaringen op van mensen met autisme -met of zonder een verstandelijke beperking-, hun naasten, begeleiders en leerkrachten. Doel van het project is een praktische methodiek te ontwikkelen voor (gemeente-)professionals, ouders en leerkrachten, om prikkelverwerking bij autisme en een verstandelijke beperking in kaart te brengen en er (nog) beter mee om te kunnen gaan.

We nodigen u uit om mee te denken

Op 3 november vindt hierover een bijeenkomst plaats in Beetsterzwaag. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te praten. Tijdens de bijeenkomst hoort u meer over het onderzoek en werken we met elkaar aan de methodiek. 

Zes karavaanbijeenkomsten

Het project ‘De Sensatie van een Goed Leven’ is één van de zes netwerken van Gewoon Bijzonder. De bijeenkomst in Beetsterzwaag is de eerste in de serie. In totaal worden 6 zogeheten ‘karavaanbijeenkomsten’ op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd. De bijeenkomsten bieden een kijkje in de keuken van het ZonMw-programma ‘Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten’ en gaan elke keer over een ander onderwerp. Het motto van de karavaanbijeenkomsten is: ‘Onderzoek en praktijk ontmoeten elkaar’. Ze zijn actief en informatief en bedoeld voor een brede groep geïnteresseerden. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op 3 november door het formulier in te vullen op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website