Projectomschrijving

Levenslange lichamelijke beperkingen kunnen extra zwaar gaan tellen als je ouder wordt. Je loopt meer risico om problemen te krijgen op verschillende levensterreinen als je niet tijdig onderkent hoe je eigen belastbaarheid verandert. Het project Voor een goed leven pakt dit probleem aan. Voor en met de doelgroep – 40plussers met lichamelijke beperkingen – gaan we twee dingen doen:

  1. Bewustzijn en kennis vergroten. Hoe onderken je dat je belastbaarheid verandert en wat kun je er aan doen?
  2. Praktische handvatten bieden. Via e-learning reiken we tools aan om de regie te houden op uiteenlopende levensterreinen als je ouder wordt.

Dit project is een initiatief van CP Nederland en SBH Nederland (vh. BOSK). We werken nauw samen met andere groepen (NAH, dwarslaesie) en met het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Ervaringsdeskundigen worden op verschillende manieren actief betrokken. Het project zal een jaar duren, de te ontwikkelen producten blijven langer beschikbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website