Projectomschrijving

STERKplaats HAN
De LFB is de landelijke belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking (VB).De LFB heeft STERKplaatsen opgericht, waar mensen met een VB worden opgeleid tot ervaringsdeskundigen. Zij passen wat zij leren direct toe in de praktijk, onder begeleiding van een coach. Zij kunnen diverse rollen vervullen, zoals adviseur, gastdocent of co-onderzoeker, passend bij hun talenten, wensen en ambities.
 
Doel en werkwijze

Dit project heeft als doel een STERKplaats op te richten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De STERKplaats richt zich op verbinding en gelijkwaardige samenwerking met studenten, docenten, onderzoekers, professionals en cliënten. De LFB werkt hiervoor intensief samen met de HAN, SIZA, Pluryn en Onderling Sterk. Om de STERKplaats een duurzame plek te geven, vormen we een lerend netwerk en ‘volgen’ we met actieonderzoek of we het goede doen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website