Projectomschrijving

Zoals bij alle jongeren verandert er voor AMV’s veel op het moment dat ze 18 worden. Met dit project biedt SAMAH deze jongeren passende ondersteuning voor laagdrempelige vragen en wijst hen de weg naar het lokale zorgnetwerk bij grotere vraagstukken. Doordat jongeren in een vroeg stadium worden ondersteund, voorkomen we dat problemen groter worden en leren jongeren zelf oplossingen te vinden voor vraagstukken.

Op dit moment verschilt de zorgstructuur en begeleiding van (voormalige) AMV’s per gemeente. SAMAH bouwt contacten op met lokale zorgorganisaties en ontwikkelt samen met hen en ervaringsdeskundigen een sociale kaart die leesbaar is voor de doelgroep.

Door ervaringsdeskundigen (voormalige AMV’s) op te leiden wordt dit project door en voor jongeren uitgevoerd. Zij kunnen de AMV’s en 18+ jongeren laagdrempelige ondersteuning bieden, signaleren waar jongeren lokale organisaties niet vinden (en de redenen daarvoor) en organisaties ondersteunen om daarop aan te sluiten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website